Wstęp

Tutaj znajduje się dokumentacja do 6. generacji systemu dLibra oraz 1. generacji systemu dMuseion. Użytkownicy systemu dMuseion powinni zapoznać się z dodatkowymi informacjami przed rozpoczęciem pracy z dokumentacją.

Możesz przeglądać tę dokumentację on-line lub zapisać ją w postaci PDF, HTML lub XML. Eksport poszczególnych stron jest możliwy poprzez wybranie opcji "Export to PDF" z menu "Narzędzia" w prawym górnym rogu strony.


Informacja dla użytkowników systemu dMuseion

Niniejsza dokumentacja odnosi się do pojęć związanych z systemem dLibra. A zatem, aby zinterpretować ją poprawnie w kontekście systemu dMuseion należy pamiętać, że:

  • publikacja w systemie dLibra odpowiada zabytkowi w systemie dMuseion,
  • publikacja grupowa w systemie dLibra odpowiada zabytkowi złożonemu w systemie dMuseion,
  • kolekcja w systemie dLibra odpowiada zbiorowi lub pokazowi w systemie dMuseion,
  • czytelnik / użytkownik stron WWW w systemie dLibra odpowiada zwiedzającemu w systemie dMuseion.

Przeglądaj dokumentację

01. Wprowadzenie

02. Informacje dla użytkowników poprzedniej wersji systemu

03. Najważniejsze cechy i funkcje systemu dLibra

04. Serwer systemu dLibra

05. Aplikacja redaktora i administratora

06. Aplikacja czytelnika

07. System aktualizacji

08. Narzędzia dodatkowe systemu dLibra

09. Tworzenie repozytoriów instytucjonalnych w oparciu o system dLibra

10. Najczęściej zadawane pytania

Facebook and Google login

Logowanie za pomocą Facebook oraz Google

Przeszukaj dokumentację


  • No labels