Formularz wprowadzania informacji o autorze

W wersji 6.2 systemu dLibra został dodany nowy typ atrybutu opisujący osoby (np. autorzy publikacji). Formularz wprowadzania informacji o osobie dostępny w Aplikacji Redaktora zawiera zestaw następujących pól do wypełnienia:

  1. Nazwisko
  2. Imiona
  3. Rok urodzenia (opcjonalnie)
  4. Rok śmierci (opcjonalnie)

Po wprowadzeniu wyżej wymienionych danych przez redaktora informacje te zostaną przetworzone do formy tekstowej według następującego szablonu: NAZWISKO, PIERWSZE IMIĘ DRUGIE IMIĘ (ROK URODZENIA – ROK ŚMIERCI).

Po zmianie typu wybranego atrybutu na osobę, istniejące wcześniej wartości zostaną automatycznie rozpoznane, jeśli są zgodne z powyższym schematem. Wartości niezgodne powinny zostać poprawione ręcznie.

Wyszukiwania publikacji po identyfikatorze DOI

W wersji 6.2 systemu dLibra została wprowadzona możliwość wyszukiwania publikacji po identyfikatorze DOI. Po wpisaniu w wyszukiwaniu prostym poprawnego identyfikatora DOI, w wynikach powinien pojawić się powiązany z nim obiekt (analogicznie jak w przypadku OAI oraz identyfikatorów publikacji systemu dLibra).

Aktualizacja obiektów cyfrowych poprzez mechanizm masowego ładowania

Została wprowadzona możliwość aktualizacji istniejących w systemie dLibra obiektów cyfrowych poprzez wgranie przygotowanego wcześniej wsadu do masowego ładowania.

Edytor WYSIWYG

Dla atrybutów typu HTML oraz dla opisów kolekcji został dodany edytor typu WYSIWYG. W edytorze określić można m. in.: wypunktowanie, pogrubienie, kursywę, podkreślenie, stopień i kolor pisma. Edytor pozwala także na umieszczanie dodatkowych elementów takich jak np. tabele czy obrazy.

Universal Viewer

Dotychczasowa wtyczka do wyświetlania publikacji w formacie Galeria została zastąpiona przez wtyczkę Universal Viewer.

Usprawnienia mechanizmu pobierania publikacji

Dla publikacji wieloformatowych została wprowadzona możliwość pobrania publikacji tylko w wybranym przez użytkownika formacie lub tak jak dotychczasowo paczki zawierającej wszystkie dostępne formaty.

Dodana została również opcja włączenia/wyłączenia kompresji pobieranych plików ZIP. Opcja ta dostępna jest w konfiguracji Content Servera.

Wsparcie dla miniaturek publikacji z ImageMagick

Jeżeli na komputerze Redaktora zainstalowana jest aplikacja ImageMagick zostanie ona wykorzystana do generowania miniatur nowych publikacji. Ma to na celu rozwiązanie potencjalnych problemów z miniaturami dla dokumentów PDF zawierających obrazy w formacie JPEG2000. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w sekcji Najczęściej zadawane pytania.  • No labels