W niniejszym rozdziale opisane są dodatkowe narzędzia pracy dedykowane dla systemem dLibra.

01. Narzędzie służące do dodawania plików do publikacji planowanej

  • No labels