Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Lista oprogramowania, którego zainstalowanie i uruchomienie jest niezbędne do instalacji/aktualizacji i uruchomienia poszczególnych modułów Systemu:

 1.  dLibra – Serwer:
  1. Wirtualna maszyna Javy 8 (JDK) w wersji OpenJDK lub Oracle.
  2. Relacyjna baza danych Oracle w wersji co najmniej 9.2.x lub PostgreSQL w wersji 8.x lub MySQL 5.5.x.
 2. dLibra – Czytelnik:
  1. Wirtualna maszyna Javy 8 (JDK) w wersji OpenJDK lub Oracle.
  2. Serwer aplikacji Apache Tomcat w wersji 7. Serwer musi być poprawnie skonfigurowany w zakresie protokołów HTTP oraz HTTPS wraz z poprawnie zainstalowanymi niezbędnymi certyfikatami SSL.
 3. dLibra – Redaktor:
  1. Wirtualna maszyna Javy 8 (JDK) lub nowszej ze wsparciem technologii Java Web Start, w wersji OpenJDK lub Oracle.
   Zalecane jest zainstalowanie Javy 11 ze strony https://adoptopenjdk.net/, oraz dodatkowo IcedTea-Web: https://adoptopenjdk.net/icedtea-web.html
 • No labels