Lista oprogramowania, którego zainstalowanie i uruchomienie jest niezbędne do instalacji/aktualizacji i uruchomienia poszczególnych modułów Systemu:

 1.  dLibra – Serwer:
  1. Wirtualna maszyna Javy 11 (JDK) w wersji OpenJDK lub Oracle.
  2. Relacyjna baza danych Oracle w wersji co najmniej 9.2.x lub PostgreSQL w wersji co najmniej 8.x.
 2. dLibra – Czytelnik:
  1. Wirtualna maszyna Javy 11 (JDK) w wersji OpenJDK lub Oracle.
  2. Serwer aplikacji Apache Tomcat w wersji 9. Serwer musi być poprawnie skonfigurowany w zakresie protokołów HTTP oraz HTTPS wraz z poprawnie zainstalowanymi niezbędnymi certyfikatami SSL.
 3. dLibra – Redaktor:
  1. Wirtualna maszyna Javy 11 (JDK) lub nowszej ze wsparciem technologii Java Web Start, w wersji OpenJDK lub Oracle.
   Zalecane jest skorzystanie z pakietu OpenWebStart, który instaluje odpowiednią wersję maszyny wirtualnej Java.
 • No labels