Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Niniejszy rozdział opisuje aplikację administratora dLibra w odniesieniu do najczęściej wykonywanych zadań dotyczących zarządzania biblioteką cyfrową.

  • No labels