Niniejszy rozdział opisuje aplikację administratora dLibra w odniesieniu do najczęściej wykonywanych zadań dotyczących zarządzania biblioteką cyfrową.

  • No labels