Aby utworzyć nową grupę użytkowników:

 1. W drzewku biblioteki należy wybrać węzeł grup lub węzeł grupy.
 2. Kliknąć na węźle prawym przyciskiem i wybrać opcję Nowa grupa z menu kontekstowego. Można również wybrać pozycję Nowa grupa... z menu Zarządzanie.
 3. W kreatorze (krok pierwszy — rysunek poniżej) nowej grupy należy wprowadzić dane ogólne nowej grupy (nazwa i opis). Aby zakończyć tworzenie nowej grupy na tym etapie, należy wybrać przycisk Zakończ. Aby przejść do następnego kroku kreatora należy przycisnąć przycisk Dalej .

  Kreator nowej grupy - informacje ogólne
 4. W kroku drugim (rysunek poniżej) można przypisać użytkowników do nowej grupy. Użytkownicy, którzy znajdą się na liście oznaczonej etykietą W grupie zostaną dodani do nowej grupy. Aby przejść do następnego kroku należy przycisnąć Dalej, aby zakończyć kreator na tym etapie należy wcisnąć Zakończ.

  Kreator nowej grupy - przypisywanie użytkowników
 5. W ostatnim (rysunek poniżej), trzecim kroku kreatora możliwe jest przypisanie grupie praw administracyjnych. Szczegółowe infromacje dotyczące znaczenia praw administracyjnych znaleźć można tutaj. Aby stworzyć grupę należy przycisnąć przycisk Zakończ.

  Kreator nowej grupy - przypisywanie praw administracyjnych

Aby usunąć grupę:

 1. W drzewku biblioteki należy wybrać grupę, która ma zostać usunięta.
 2. Następnie należy wybrać przycisk Usuń lub też użyć menu kontekstowego albo rozwijanego.
 • No labels