Wprowadzenie

W bibliotece dLibra stosuje się ograniczenia dostępu na kilku różnych poziomach (kliknij na elemencie, aby zobaczyć szczegółowe informacje):

  • na poziomie biblioteki - dotyczą zarządzania atrybutami i słownikami atrybutów, użytkownikami i grupami użytkowników, a także językami, kolekcjami i aplikacją WWW,
  • na poziomie katalogu - odnoszą się do poszczególnych katalogów i dotyczą uprawnień do czytania i modyfikowania zawartości katalogu
  • na poziomie kolekcji - odnoszą się do poszczególnych kolekcji i dotyczą uprawnień do przypisywania publikacji do kolekcji
  • na poziomie publikacji - odnoszą się do poszczególnych publikacji i dotyczy zarządzania oraz dostępu do wydań publikacji

Niezależnie od poziomu dostępu, prawa są przyznawane na zasadach użytkownika lub grupy. Użytkownik posiada prawa, które zostały mu przyznane bezpośrednio, ale również prawa wszystkich grup, których jest członkiem. Zatem jakakolwiek zmiana uprawnienia do dostępu danej grupy będzie dotyczyła każdego użytkownika należącego do tej grupy.

  • No labels