Wstęp

Dla kogo jest ta instrukcja?

W instrukcji tej przedstawiono podstawowe zagadnienia związane z konfiguracją i budową aplikacji czytelnika systemu dLibra. Omówione zostaną ogólne elementy oraz zasady ich funkcjonowania. Zaprezentowane również zostaną przykładowe rozwiązania, najczęściej pojawiających się problemów.

Aby poprawnie przeprowadzić działania opisane w tym podręczniku wystarczy podstawowa wiedza z zakresu obsługi systemu operacyjnego serwera na którym jest zainstalowana aplikacja czytelnika.

Niezbędna jest również podstawowa znajomość języka angielskiego.

Dodatkowe źródła informacji

Poniżej zestawiono odnośniki do stron WWW zawierających dodatkowe informacje o oprogramowaniu dLibra:

  • http://dlibra.psnc.pl/ - Oficjalna strona projektu dLibra.
  • http://fbc.pionier.net.pl/qa/ - portal z pytaniami i odpowiedziami w zakresie bibliotek cyfrowych, również dotyczących systemu dLibra.
  • http://dlibra.psnc.pl/community - Oficjalna strona społeczności projektu dLibra. Można tutaj znaleźć:
    • podręczniki użytkownika aplikacji redaktora i administratora systemu dLibra
    • dodatkowe tłumaczenia interfejsu uzytkownika aplikacji czytelnika,
    • instrukcje aktualizacji systemu dLibra dla administratorów,
  • No labels