Zakres niektórych funkcji systemu dLibra może być rozbudowywany poprzez tzw. rozszerzenia. Dzięki temu użytkownicy systemu dLibra, mogą dodać potrzebne im funkcje samodzielnie. Rozszerzenia mogą być dodawane w związku z określonymi obszarami funkcjonalnymi systemu - przykładowo możliwe jest dodanie możliwości importu opisów publikacji z nietypowych źródeł, niedostępnych w standardowej wersji dLibry.

Stworzenie własnych rozszerzeń wymaga określonych umiejętności technicznych. Podstawowe informacje na ten temat zawarto poniżej.

Serwer oraz Aplikacja Redaktora i Administratora

W module serwera oraz w Aplikacji Redaktora i Administratora mechanizm rozszerzeń bazuje na bibliotece Java Plugin Framework. W związku z tym stworzenie własnego rozszerzenia wymaga umiejętności programowania w języku Java.

Aby dodać nowe rozszerzenie należy zapoznać się z biblioteką programistyczną Java Plugin Framework oraz opisem możliwości rozszerzeń określonego modułu dostępnych w sekcjach 01. Rozszerzenia serwera dLibra oraz 02. Rozszerzenia aplikacji redaktora i administratora.

Aplikacja Czytelnika

Rozszerzenia w module Aplikacji Czytelnika dotyczą obecnie wsparcia dla prezentacji złożonych formatów treści nie obsługiwanych standardowo przez przeglądarki WWW. W tym celu zastosowano mechanizm oparty na rozwiązaniach opracowanych przez zespół dLibra. Do tworzenia własnych rozszerzeń niezbędna jest znajomość technologii związanych z tworzeniem stron WWW takich jak HTML czy JavaScript oraz znajomość języka VTL wykorzystywanego do tworzenia szablonów prezentacji treści używanych w ramach rozszerzeń. Szczegółowe informacje znajdują się w sekcji 03. Rozszerzenia aplikacji czytelnika.

Dodatkowe informacje

Wszystkie rozszerzenia systemu dLibra wraz z kodem źródłowym dostępne są nieodpłatnie na licencji GPL - przejdź do repozytorium Git

  • No labels