System dLibra składa się z trzech podstawowych modułów: serwer, aplikacja czytelnika oraz aplikacja redaktora i administratora. Każdy z tych modułów musi być odpowiednio zainstalowany aby można było rozpocząć pracę z całym systemem dLibra. Moduł serwera dLibry oraz moduł aplikacji czytelnika instalowane są na dedykowanym serwerze sprzętowym (lub kilku serwerach). Serwer dLibry wykorzystywany jest przez aplikację czytelnika oraz aplikację redaktora i administratora, natomiast aplikacja czytelnika działa jako serwer WWW. Aplikacja redaktora i administratora jest aplikacją okienkową. Instaluje się ją na komputerach z których ma być wykorzystywana, korzystając ze stron internetowych serwowanych przez aplikację czytelnika.  

Szczegółowe instrukcje uruchamiania poszczególnych modułów systemu znajdują się poniżej. 

  1. Rozdziale Uruchamianie serwera systemu dLibra - dla serwera dLibra.
  2. Rozdziale Uruchomienie Aplikacji Czytelnika- dla aplikacji czytelnika systemu dLibra.
  3. Rozdziale Instalacja, uruchamianie i logowanie - dla aplikacji redaktora i administratora.

Uruchamiając system dLibra należy zachować kolejność uruchamiania poszczególnych modułów (wg listy powyżej).

  • No labels