Podręcznik użytkownika systemu dLibra jest podzielony na kilka rozdziałów. Pierwsze trzy rozdziały opisują ogólnie cały system i dedykowane są dla użytkowników niezaznajomionych z systemem dLibra lub w przypadku rozdziału drugiego dla tych, którzy nie znają możliwości najnowszej wersji oprogramowania. Każdy z kolejnych rozdziałów stanowi pewien odrębny opis konkretnego elementu systemu i może być traktowany jako podręcznik do tego elementu (np. podręcznik redaktora i administratora). Nowi użytkownicy powinni zapoznać się z rozdziałem wprowadzającym (rozdział pierwszy) oraz rozdziałem omawiającym najważniejsze funkcje i cechy systemu (rozdział trzeci). Kolejne rozdziały stanowią podręczniki do poszczególnych modułów i powinny być studiowane przez osoby z nich korzystające (np. redaktorzy powinni zapoznać się z podręcznikiem redaktora i administratora - szczególnie z częścią redaktorską). Nie jest konieczne czytanie całych podręczników - można z nich korzystać wtedy, gdy chcemy wykonać konkretną operację (np. utworzyć nowe wydanie, zmienić konfigurację serwera, itp.). Niemniej zalecamy zapoznanie się z całymi podręcznikami ponieważ pozwalają one uzyskać ogólny pogląd na możliwości konkretnego modułu systemu. Ułatwia to późniejsze wyszukanie interesującej nas sekcji.

  • No labels