Mechanizm planowanych obiektów cyfrowych w systemie dLibra oparty jest na tzw. publikacjach planowanych. Publikacje planowane to specjalne obiekty tworzone przez redaktorów biblioteki cyfrowej w celu poinformowania użytkowników stron internetowych o planach digitalizacji. Publikacje planowane posiadają wszelkie informacje związane z przyszłym zdigitalizowanym obiektem (np. metadane opisowe obiektu, przypisanie do kolekcji, prawa dostępu do publikacji) poza treścią i informacjami na niej bazującymi (np. format cyfrowy). Po digitalizacji redaktorzy dodają treści cyfrowe do odpowiednich publikacji planowanych, które w wyniku tej operacji są przekształcane na publikacje zwykłe. Warto podkreślić, że stały link dostępu do publikacji planowanej i powstałej z niej publikacji zwykłej jest taki sam (ponieważ publikacja planowana jest przekształcana na publikację zwykłą).

  • No labels