Obiekty (publikacje)

Obiekt cyfrowy w systemie dLibra nazywamy również publikacją. W kolejnych sekcjach terminy te będą używane zamiennie. Obiekt cyfrowy w systemie dLibra (publikacja) stanowi zbiór informacji, np. artykuł, sprawozdanie, podręcznik użytkownika czy też galerię zdjęć. Publikacje dLibra składają się z plików. W najprostszym przypadku publikacja może się składać tylko z jednego pliku zawierającego wszystkie informacje (np. PDF, PS lub dokument MS Word). Istnieje jednak możliwość, że jedna publikacja składać się będzie z wielu różnego typu plików. Najlepszym przykładem takiej publikacji jest strona internetowa z plikami HTML, GIF i innymi.

Wydania publikacji

Wydanie publikacji jest konkretną wersją dokumentu elektronicznego. Można to przyrównać do wydania książki - kolejne zdigitalizowane wydania książki to kolejne wersje dokumentu elektronicznego, a co za tym idzie kolejne wydania publikacji. Szczegóły związane z wydaniami publikacji opisane są w rozdziale dotyczącym mechanizmu wersjonowania obiektów cyfrowych.

  • No labels