Obiekty w systemie dLibra przechowywane są w tzw. katalogach. Ponadto mogą być grupowane w tzw. obiektach grupowych. Niezależnie od tego każdy obiekt cyfrowy może być planowany, normalny lub usunięty. Poniżej przedstawiono szczegółowe informacje dotyczące aspektu przechowywania obiektów cyfrowych.

Właściwości obiektu

Obiekty znajdujące się w systemie dLibra posiadają różne właściwości. Właściwością jest np. nazwa elementu, opis elementu lub informacje administracyjne dotyczące elementu. Każda właściwość może dodatkowo być wielojęzyczna lub niezależna od języka, wymagana bądź nie. Dodatek Właściwości obiektów w systemie dLibra zawiera informacje na temat właściwości obiektów w systemie dLibra.

Wielojęzyczność właściwości

Jeżeli właściwość jest niezależna od języka specyfikuje się ją tylko raz (bo jest niezależna od języka). Jeżeli właściwość jest wielojęzyczna oznacza to, że może być wyspecyfikowana w dowolnej liczbie języków (używane języki definiuje administrator biblioteki). Przykładem właściwości niezależnej od języka jest nazwa katalogu. Katalogi tworzone są przez redaktora w celu hierarchicznego uporządkowania zbioru dokumentów. Jest to uporządkowanie wewnętrzne (tylko dla redaktora) co oznacza, że katalogi widziane są tylko przez redaktorów - czytelnicy stron WWW nie mają do nich dostępu. Przez to, że katalog jest wewnętrznym elementem redaktorów nie jest konieczne wprowadzanie nazwy wielojęzycznej. Przykładem właściwości wielojęzycznej (zależnej od języka) jest nazwa kolekcji. Nazwy kolekcji prezentowane są na stronie WWW dlatego pożądane jest aby były one wyspecyfikowane we wszystkich językach w których dostępny jest portal WWW (np. po polsku i angielsku).

Metadane obiektu

Niektóre obiekty w bibliotece dLibra można opisać przy pomocy zdefiniowanego zbioru atrybutów (pól) zwanego schematem metadanych. Podstawowym schematem metadanych w bibliotece dLibra jest PLMET (zgodny z Dublin Core 1.1), przy czym istnieje możliwość modyfikacji tego zestawu elementów (pól/atrubutów). Wartości atrybutów obiektu są rozpatrywane podczas przeszukiwania biblioteki i są kluczowym elementem pozwalającym identyfikować dany zasób. Schemat metadanych określa w praktyce elementy opisowe obiektu w systemie. W przypadku domyślnego schematu (PLMET) są to informacje typu autor, tytuł, data wydania, wydawca, itd.

Obiekty, które posiadają metadane to:

  • publikacja planowana,
  • wydanie,
  • publikacja grupowa,
  • katalog

Inne zasoby biblioteki

Poza zawartością biblioteki (tzn. obiektami), dLibra zarządza również innymi zasobami, np. użytkownicy systemu lub grupy użytkowników. Informacje o tych zasobach przedstawione są w kolejnych rozdziałach niniejszej dokumentacji.

  • No labels