Katalogi i Kolekcje

Katalogi

Wszystkie obiekty cyfrowe przechowywane w bibliotece dLibra są ułożone w hierarchiczną strukturę katalogów. Każdy katalog może zawierać dowolną ilość obiektów lub katalogów podrzędnych. Katalogi wprowadzają w bibliotece porządek strukturalny. W większości przypadków obiekty będą wprowadzane do katalogów według ich właściciela, lub np. działu firmy, do którego należą.

Struktura biblioteki zorganizowana w katalogi widoczna jest jedynie dla administratora i redaktora dlatego czytelnik nie ma do niej dostępu. Dzięki takiemu podejściu redaktor może w dowolny sposób konstruować strukturę biblioteki bez wpływu na to jak widzi bibliotekę czytelnik.

Kolekcje

Katalogi są elementem porządkującym zbiór obiektów cyfrowych wewnątrz biblioteki widzianym jedynie przez administratorów i redaktorów biblioteki. Strukturę logiczną, widzianą przez czytelnika zapewnia mechanizm kolekcji. W systemie dLibra może istnieć dowolna liczba kolekcji a ich struktura jest hierarchiczna. Każda kolekcja może się składać z dowolnej liczby kolekcji podrzędnych. Do danej kolekcji może należeć dowolna liczba obiektów cyfrowych, a jeden obiekt może należeć do dowolnej liczby kolekcji. Kolekcje są zazwyczaj tworzone tematycznie (np. Materiały dydaktyczne i podrzędne względem niej kolekcje Biologia i Informatyka). Dodatkowo w systemie dLibra można zdefiniować jedną kolekcję obiektów polecanych (konfiguruje to administrator systemu, domyślnie kolekcja ta nazwana jest Polecane). Nie jest ona widoczna na stronach internetowych biblioteki dla czytelników, a wszystkie przypisane do niej obiekty są w specjalny sposób eksponowane na portalu cyfrowym. Kolekcja ta jest oczywiście widoczna w aplikacji redaktora i administratora, aby redaktorzy mogli przypisywać do niej obiekty cyfrowe.

Aby pełniej zrozumieć różnice pomiędzy katalogiem i kolekcją przygotowano poniższą tabelę w której porównane są właściwości katalogów i kolekcji.

Katalogi - widok redaktora

Kolekcje - widok czytelnika

Posiada strukturę drzewiastą (zawiera katalogi i obiekty cyfrowe)

Posiada strukturę drzewiastą (zawiera tylko kolekcje)

Jest to miejsce przechowywania obiektów cyfrowych

Posiada listę obiektów przypisanych do kolekcji

Mechanizm niezależny od kolekcji

Mechanizm niezależny od katalogów

Widoczne tylko w aplikacji redaktora i administratora - organizacja pracy redaktora

Widoczne na stronach internetowych (prezentacja) oraz w aplikacji redaktora i administratora (przypisywanie obiektów do kolekcji)

Przykładowo w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej każda biblioteka ma własny, zabezpieczony katalog

Przykładowo w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej kolekcje to listy obiektów o podobnej tematyce

  • No labels