Inne rodzaje obiektów (publikacji)

Poza publikacjami grupowymi i zwykłymi publikacjami w systemie dLibra mogą znajdować się jeszcze trzy inne typy publikacji - publikacje planowane, publikacje bez treści oraz publikacje usunięte.

Obiekt planowany

Publikacje planowane (obiekty planowane) służą do przedstawiania planów digitalizacji biblioteki. Mechanizm publikacji planowanych ułatwia współpracę między różnymi bibliotekami cyfrowymi (biblioteki znają plany innych bibliotek) oraz informuje użytkowników stron internetowych biblioteki o jej planach digitalizacji. Publikacja planowana nie posiada treści, a po jej dodaniu staje się zwykłą publikacją (automatycznie tworzone jest pierwsze wydanie publikacji). Tworząc publikację planowaną podaje się pewne podstawowe informacje związane z publikacją, którą w przyszłości się stanie. Są to między innymi metadane, przypisanie do kolekcji, prawa użytkowników do publikacji. Po dodaniu treści właściwości te są kopiowane do odpowiednich elementów powstałej publikacji (np. metadane kopiowane są do pierwszego wydania publikacji).

Obiekt bez treści

Publikacja bez treści (obiekt bez treści) powstaje poprzez usunięcie ze zwykłej publikacji jej treści (plików). Operacja ta jest jednokierunkowa, zatem nie można po jej wykonaniu ponownie dodać treści do publikacji. Publikacji bez treści nie można wyszukać ani odnaleźć na żadnej liście na stronach internetowych biblioteki, dostępna jest ona tylko pod odnośnikiem (linkiem) stałego dostępu, który posiada każda publikacja. Publikacja bez treści zachowuje wszystkie wartości właściwości publikacji (takie jak metadane, liczbę wydań, przypisanie do kolekcji, itd.) przez co użytkownicy, którzy mają zapisany stały link dostępu do publikacji nie będą zdezorientowani brakiem publikacji po usunięciu jej treści. Otrzymają oni informację o tym, że publikacja została pozbawiona treści i wyświetlone zostaną wszystkie informacje związane z publikacją (oczywiście nie będzie możliwe przeglądanie treści takiej publikacji ponieważ została ona usunięta). Publikacje bez treści widoczne są w aplikacji redaktora i administratora po to, by było jasne, które publikacje zostały pozbawione treści i jakie mają właściwości.

Mechanizm ten może być przydatny w sytuacjach, kiedy autor publikacji znajdującej się w bibliotece cyfrowej permanentnie rezygnuje z udostępniania swojego dzieła w bibliotece cyfrowej. Redaktor może w takiej sytuacji usunąć treść publikacji i podać powód usunięcia. Nowi czytelnicy nie będą mogli odnaleźć takiej publikacji w bibliotece, a ci którzy mają odnośniki do niej otrzymają stosowną informację.

Obiekt usunięty

Publikacje usunięte (obiekty usunięte) to takie publikacje, które skasowano z systemu. Nie są one widoczne w aplikacji redaktora i administratora, nie można ich odnaleźć w aplikacji czytelnika (wyszukując lub na liście publikacji). W systemie przechowywane są szczątkowe informacje związane z taką publikacją w razie gdyby czytelnik posiadał stały odnośnik dostępu do niej. Po wejściu na stronę stałego odnośnika publikacji usuniętej, czytelnik otrzymuje szczątkowe informacje związane z publikacją wraz z informacją o dacie całkowitego usunięcia publikacji.

W normalnym działaniu biblioteki cyfrowej nie powinno się usuwać całkowicie raz opublikowanych pozycji. Całkowite usuwanie publikacji przydatne jest jedynie podczas wykonywania testów, czy innych tego typu czynnościach.

  • No labels