Poniżej znajduje się rysunek wizualizujący pełen cykl życia publikacji i możliwości przejść pomiędzy różnymi typami publikacji.

Cykl życia publikacji
Początkowo redaktor ma dwie możliwości. Po pierwsze może utworzyć publikację planowaną, a po drugie może utworzyć od razu publikację zwykłą (normalną). Aby przekształcić publikację planowaną do zwykłej należy dodać do niej treść. Oczywiście publikację planowaną można całkowicie usunąć. Publikacja normalna posiada domyślnie utworzone pierwsze wydanie. Wydanie to można opublikować lub nie (w zależności od stanu tej właściwości wydanie jest bądź nie jest widoczne na stronach internetowych). Następnie redaktor może usunąć treść publikacji normalnej. Powoduje to przekształcenie jej w publikację bez treści. Publikację normalną i publikację bez treści można też całkowicie usunąć.

  • No labels