Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Mechanizm wyświetlania obiektów 3D

Wyświetlanie obiektów na mapie świata

Rozszerzona możliwość cytowania (w standardach PN-ISO 690:2012, APA, MLA, CSV oraz Chicago)

Przebudowana strona ze statystykami biblioteki

Logowanie przez istniejące konto w portalach społecznościowych

Możliwość rejestrowania DOI w systemie Crossref

Inne usprawnienia w Aplikacji czytelnika

Filtry w wynikach wyszukiwania łączone spójnikiem LUB w ramach tego samego atrybutu

Możliwość ustawienia atrybutów do wyboru w formularzu wyszukiwania zaawansowanego

Konfiguracja jak długo różnego rodzaju informacje są trzymane w cache

Import metadanych za pośrednictwem protokołu OAI-PMH (np. import z OJS do dLibra)

Większe możliwości linkowania do zewnętrznych źródeł

W obiekcie linkującym, oprócz adresu do przeglądania treści, można zdefiniować osobny URL, pod który będzie prowadził przycisk pobierania treści na komputer użytkownika.

Można także dla każdego obiektu zdecydować, w jaki sposób zewnętrzna treść ma być prezentowana: bezpośrednio w ramce w ramach strony dLibry, jako klikalny odnośnik, jako natychmiastowe przekierowanie lub przy pomocy istniejących w dLibrze wtyczek do wyświetlania treści (np. zewnętrzny strumień IIIF wyświetlany przez UniversalViewer wbudowany w dLibrę).

Poza tym, obiekt linkujący może być częścią składową obiektu wieloformatowego, w jednym takim obiekcie równocześnie mogą być formaty z plikami treści wprowadzonymi bezpośrednio oraz linki do zewnętrznych źródeł.

Odnowiony panel wyboru miniatury

Inne usprawnienia w Aplikacji Redaktora

Panel do wprowadzania metadanych obiektu w Aplikacji Redaktora ma funkcję kopiowania wartości pomiędzy językami.

Wygodniejsze dodawanie obiektów wieloformatowych

Dodatkowe możliwości określania lat życia w atrybucie typu osoba

Możliwość przenoszenia wielu obiektów na raz metodą przeciągnij-i-upuść (np. pomiędzy katalogami lub publikacjami grupowymi)


  • No labels