Mechanizm wyświetlania obiektów 3D

Nawigacja jest intuicyjna, ale dodatkowo na ekranie początkowym widoczne są podpowiedzi i ruchy myszki, które przesuwają obiekt. Można ustawić różne opcje podglądu takie jak: model szkieletowy, siatka, jednolity kolor obiektu (możliwość wybrania pożądanego koloru wg preferencji), pomiar długości obiektu. Dodatkowo obiekt można przybliżać i oddalać oraz podziwiać z każdej strony używając funkcji Autoobrotu.


Wyświetlanie obiektów na mapie świata

Funkcja pozwala na szybkie zorientowanie się, w jakim rejonie geograficznym znajdują się obiekty z aktualnej kolekcji. Po powiększeniu widoku mapy lokalizacje obiektów stają się bardziej szczegółowe.


Rozszerzona możliwość cytowania (w standardach PN-ISO 690:2012, APA, MLA, CSV oraz Chicago)

Rozwijana lista w okienku cytowania pozwala na wybór stylu cytowania, w zależności od potrzeb Czytelnika.

Przycisk 'cytowania' otwiera okienko z możliwością wyboru opcji


Podgląd opcji cytowań

Przebudowana strona ze statystykami biblioteki

Statystyki dostępne wcześniej na podstronie https://[adres-bilioteki]/stats/ zostały zintegrowane ze stroną https://[adres-bilioteki]/dlibra/pubstats/. Zbiorcze statystyki pobrań obiektów są teraz zbierane niezależnie od statystyk wyświetleń. Dodatkowo, statystyki nowo dodawanych obiektów, wyświetleń i pobrań mogą być zbierane niezależnie dla wielu wybranych kolekcji biblioteki.

Statystyki pobrań obiektów dla poszczególnych kolekcji, z podziałem na miesiące


Dostępne rozbudowane opcje przełączania statystyk ogólnych


Dostępne opcje statystyk obiektów w poszczególnych formatach

Logowanie przez istniejące konto w portalach społecznościowych

Czytelnicy nie muszą już zakładać osobnego konta w dLibrze, żeby dodawać obiekty do ulubionych, lub dostawać powiadomienia o nowych obiektach. dLibra może być zintegrowana z systemami logowania Facebook oraz Google.

Możliwość rejestrowania DOI w systemie Crossref

Instytucje zainteresowane automatycznym rejestrowaniem obiektów w systemie DOI mogą zintegrować dLibrę nie tylko z systemem DataCite, ale też Crossref.

Inne usprawnienia w Aplikacji Czytelnika

 • Filtry w wynikach wyszukiwania są domyślnie łączone spójnikiem LUB w ramach tego samego atrybutu, co lepiej pasuje do zachowania najczęściej spotykanych mechanizmów wyszukiwania.
 • Możliwość ustawienia atrybutów do wyboru w formularzu wyszukiwania zaawansowanego

Widok okienka wyszukiwania zaawansowanego, wybór atrybutów


 • Została dodana możliwość indywidualnej konfiguracji czasu przechowywania w pamięci podręcznej wielu z wyświetlanych elementów

Import metadanych za pośrednictwem protokołu OAI-PMH

W Aplikacji Redaktora można teraz zaimportować metadane obiektów z innych systemów, które udostępniają protokół OAI-PMH, np. z systemu Open Journal Systems.


Większe możliwości linkowania do zewnętrznych źródeł.

W obiekcie linkującym, oprócz adresu do przeglądania treści, można zdefiniować osobny URL, pod który będzie prowadził przycisk pobierania treści na komputer użytkownika.

Można także dla każdego obiektu zdecydować, w jaki sposób zewnętrzna treść ma być prezentowana: bezpośrednio w ramce w ramach strony dLibry, jako klikalny odnośnik, jako natychmiastowe przekierowanie lub przy pomocy istniejących w dLibrze wtyczek do wyświetlania treści (np. zewnętrzny strumień IIIF wyświetlany przez UniversalViewer wbudowany w dLibrę).

Wybór sposobu prezentacji obiektu linkującego

Poza tym, obiekt linkujący może być częścią składową obiektu wieloformatowego, w jednym takim obiekcie równocześnie mogą być formaty z plikami treści wprowadzonymi bezpośrednio oraz linki do zewnętrznych źródeł.

Odnowiony panel wyboru miniatury

 • Panel wyboru miniatury jest teraz bardziej przejrzysty.
 • Funkcja "Wklej" rozpoznaje, gdy w schowku znajduje się bezpośrednio obrazek, ale też URL do obrazka.
 • Automatyczne generowanie miniatury z plików publikacji pozwala na wygodniejszy wybór formatu, numeru strony i powiększenia.
 • Funkcja kadrowania pozwala na wygodne obcięcie krawędzi miniatury i uzyskanie proporcji dopasowanych do sposobu wyświetlania miniatury w Aplikacji Czytelnika.

Widok panelu wyboru miniatury, opcja kadrowania

Inne usprawnienia w Aplikacji Redaktora

 • Panel do wprowadzania metadanych obiektu w Aplikacji Redaktora ma funkcję kopiowania wartości pomiędzy językami.
 • Wygodniejsze dodawanie obiektów wieloformatowych: można dodawać pliki metodą przeciągnij-i-upuść, a także wskazać format dodawanych plików bez potrzeby wcześniejszego umieszczania ich w katalogu o odpowiedniej nazwie.

Opcja dodawania obiektów wieloformatowych


 • Dodatkowe możliwości określania lat życia w atrybucie typu osoba: wprowadzanie lat przed naszą erą oraz oznaczanie lat jako przybliżonych (circa).

Widok metadanych obiektu - rozbudowana opcja określenia lat życia twórcy


 • Możliwość przenoszenia wielu obiektów naraz metodą przeciągnij-i-upuść (np. pomiędzy katalogami lub publikacjami grupowymi)


 • No labels