W systemie dLibra kontrolowanie dostępu do zasobów odbywa się na bazie przydzielonych praw dla użytkowników lub grup użytkowników. Cały proces dostępu do przechowywanych zasobów odbywa się w kilku krokach. Przede wszystkim system musi określić tożsamość użytkownika, który korzysta z systemu. Służą temu różne metody uwierzytelniania, które pozwalają potwierdzić tożsamość użytkownika. Znając tożsamość użytkownika system może przeprowadzić proces autoryzacji, który polega w ogólności na sprawdzeniu praw uwierzytelnionego użytkownika do określonego zasobu (funkcji) systemu z którego chce skorzystać. W systemie dLibra istnieje wielopoziomowy system praw na podstawie którego określane są konkretne prawa użytkownika. Elementem wspierającym system autoryzacji jest mechanizm grup, który pozwala tworzyć grupy użytkowników. Jeśli prawo jest nadawane grupie, to każdy użytkownik do niej należący, automatycznie je dziedziczy. Poza informacjami znajdującymi się w tym rozdziale zachęcamy do zapoznania się z artykułem dotyczącym kontrolowania dostępu do zasobów w bazie wiedzy systemu dLibra.

  • No labels