W systemie dLibra istnieją następujące metody uwierzytelniania użytkowników:

  • Login i hasło - uwierzytelnienie odbywa się na podstawie loginu i hasła użytkownika. Jeśli informacje te są poprawne (zgodne z informacjami przechowywanymi w systemie dLibra) to użytkownik jest uwierzytelniony. Z tej metody uwierzytelniania korzystają czytelnicy, administratorzy i redaktorzy.
  • Adres IP - uwierzytelnienie na podstawie adresu IP. Ta metoda uwierzytelniania bazuje na adresie IP komputera z którego użytkownik przegląda strony internetowe biblioteki. Czytelnik zostanie uwierzytelniony jako dany użytkownik IP jeśli w zakresie adresów IP tego użytkownika IP znajduje się adres IP komputera czytelnika. Ta metoda uwierzytelniania przeznaczona jest dla czytelników stron internetowych. Jest ona szczególnie przydatna przy udostępnianiu pewnych zbiorów tylko dla określonej grupy komputerów (np. w czytelni biblioteki). Z punktu widzenia czytelnika proces uwierzytelnienia odbywa się automatycznie - nie wymaga żadnych czynności z jego strony.
  • Grupy dynamiczne - do uwierzytelniania użytkowników mogą być wykorzystane zewnętrzne bazy użytkowników (np. LDAP). W takim przypadku system dLibra sprawdza podane przez użytkownika hasło oraz login w określonym systemie uwierzytelniania (np. przy wykorzystaniu serwera LDAP).
  • Single Sign-On - system dLibra może współpracować z usługą Single Sign-On. Dzięki temu użytkownicy mogą korzystać z kilku portali korzystając z jednego konta użytkownika (np. studenci mogą korzystać z jednego użytkownika do logowania się na strony uczelni i strony biblioteki cyfrowej). Po zalogowaniu się do jednego z portali, użytkownik może poruszać się po wszystkich portalach połączonych usługą Single Sign-On, bez konieczności podawania loginu i hasła na każdym z nich.
  • No labels