Aby udostępnić obiekt cyfrowy (publikację) wszystkim czytelnikom biblioteki cyfrowej należy:

  • Przyznać czytelnikom prawo dostępu do opublikowanych wydań - przyznać to prawo grupie Użytkownicy publiczni, która określa wszystkich niezalogowanych i zalogowanych czytelników.
  • Opublikować wydanie tej publikacji.
  • Przypisać tę publikację do kolekcji (publikacja musi być przypisana do kolekcji, choćby głównej, aby była widoczna na stronach biblioteki cyfrowej).
  • No labels