Autoryzacja to proces sprawdzania praw uwierzytelnionego użytkownika do poszczególnych elementów (np. funkcji, zasobów) systemu. W systemie dLibra istnieje wielopoziomowy system uprawnień dzięki czemu administratorzy mogą w łatwy sposób zarządzać dostępem poszczególnych użytkowników (lub grup użytkowników) do konkretnych funkcji systemu i wprowadzonych zasobów. W ramach systemu uprawnień wyznaczamy:

  • 9 rodzajów praw administracyjnych - są to prawa przyznawane na poziomie całego systemu (np. prawo zarządzania użytkownikami, prawo do zarządzania kolekcjami, itd.).
  • 7 rodzajów praw do katalogu - są to prawa przyznawane na poziomie konkretnego katalogu (np. prawo do listowania zawartości katalogu, prawo do zarządzania publikacjami w katalogu, itd.).
  • 3 rodzaje praw do pojedynczej publikacji - są to prawa przyznawane użytkownikom na poziomie konkretnej publikacji (dostęp do opublikowanych wydań, dostęp do wszystkich wydań oraz prawo zarządzania).
  • 1 uprawnienie na poziomie kolekcji - możliwość przypisywania obiektów do danej kolekcji.

Ponadto mechanizm dziedziczenia praw usprawnia korzystanie z systemu uprawnień. Dziedziczenie praw odbywa się zarówno z obiektów nadrzędnych na podrzędne (np. niektóre prawa z katalogu dziedziczone są przez podkatalogi w nim się znajdujące) jak i z grup użytkowników na użytkowników w tej grupie. Jeśli przyznawane prawo obejmuje swoim zakresem inne prawa (np. prawo zarządzania publikacją obejmuje zakresem prawo odczytu i przeglądania) to nie jest konieczne bezpośrednie przyznawanie tych innych praw - wystarczy przyznanie prawa najszerszego zakresem. Mówimy wtedy, że dane prawo implikuje inne prawa (prawo zarządzania implikuje prawo odczytu i przeglądania).

  • No labels