Celem niniejszego podręcznika jest przedstawienie podstawowych funkcji systemu dLibra oraz opis modułów (funkcji, konfiguracji, itd.) wchodzących w skład systemu dLibra.

W pierwszym rozdziale znajduje się bardzo ogólna charakterystyka systemu dLibra. Jest ona skierowana dla osób, które nie są zaznajomione w żaden sposób z systemem. Rozdział drugi opisuje nowe funkcje, które pojawiły się wraz z najnowszą wersją systemu dLibra. Informacje te są przeznaczone przede wszystkim dla aktualnych użytkowników systemu dLibra, którzy chcą w szybki sposób zapoznać się z nowymi funkcjami dostępnymi w najnowszej wersji systemu. W trzecim rozdziale znajduje się opis najważniejszych funkcji i cech systemu dLibra. Jest to ogólny pogląd na możliwości jakie daje oprogramowanie dLibra. W rozdziale tym opisane są mechanizmy wykorzystane do realizacji konkretnych funkcji oraz role poszczególnych modułów systemu w tych mechanizmach. Rozdział czwarty opisuje główny element systemu dLibra - serwer - odpowiedzialny za realizację wszystkich podstawowych funkcji w systemie. Rozdział ten dedykowany jest dla osób odpowiedzialnych za konfigurację i utrzymanie działającego systemu dLibra (administratorów systemów). Rozdział piąty zawiera opis aplikacji redaktora i administratora biblioteki wykorzystywanej przez użytkowników wprowadzających obiekty cyfrowe i zarządzających zawartością biblioteki cyfrowej. Jest to szczegółowa instrukcja wykorzystania tej aplikacji w codziennej pracy redaktorów i administratorów biblioteki. Rozdział szósty omawia elementy konfiguracyjne aplikacji czytelnika. Jest on dedykowany dla administratorów systemu (techniczna konfiguracja aplikacji) oraz administratorów biblioteki (np. wprowadzanie wiadomości na stronie głównej). W rozdziale siódmym opisany jest system aktualizacji dedykowany dla administratorów systemu. W rodziale ósmym znajduje się opis dodatkowych narzędzi, które mogą być pomocne w pracy z systemem dLibra. W rozdziale dziewiątym przedstawiono informacje na temat budowy repozytoriów cyfrowych w oparciu o oprogramowanie dLibra. W rozdziale ostatnim znajdują się najczęściej zadawane pytania przez użytkowników (i odpowiedzi na nie).

  • No labels