Podrozdział ten pokazuje jak wykonywać typowe zadania redaktora przy pomocy aplikacji redaktora systemu dLibra. Pełna lista operacji jakie można wykonywać na poszczególnych obiektach dostępne są tutaj.

  • No labels