Aby usunąć element:

  1. W drzewku biblioteki lub na liście elementów należy wybrać element, który ma zostać usunięty.
  2. Należy wybrać pozycję Usuń z menu podręcznego. Można też wybrać opcję Usuń z menu głównego lub paska narzędzi (dotyczy tylko elementów wybranych na liście elementów).
    Jeżeli usuwanym elementem jest obiekt lub katalog zawierający co najmniej jeden obiekt możliwe jest podanie powodu usunięcia obiektu.

Istnieją dwa sposoby na przenoszenie elementów . Pierwszy sposób możliwy jest wtedy, gdy w aplikacji redaktora wyświetlone są dwie listy elementów (zobacz tutaj). Aby przenieść element zaznaczony na jednej z list do elementu otworzonego w liście drugiej należy przycisnąć klawisz F6. Wykonując tego typu operacje należy pamiętać o tym, że przenoszenie dużej ilości elementów (np. katalogu) może spowodować znaczne obciążenie serwera spowodowane aktualizacją informacji. Drugi sposób polega na przeniesieniu elementu myszką sposobem "Przeciągnij i puść" (tym sposobem można dodatkowo przenosić elementy między listą elementów a drzewem katalogów).

  • No labels