Aby stworzyć nowy katalog należy:

 1. Na liście elementów wybrać katalog, w którym ma się znaleźć nowy katalog.
 2. Z menu podręcznego należy wybrać funkcję Nowy katalog.... Można też wybrać opcję z paska narzędzi lub pozycję Nowy katalog... z menu Zarządzanie.
 3. W pierwszym kroku kreatora należy podać nazwę i uwagi administracyjne dla nowego katalogu (rysunek poniżej) i nacisnąć Dalej, aby przejść do następnego kroku.

  Kreator nowego katalogu

   

 4. Krok drugi umożliwia wprowadzenie opisu bibliograficznego dla nowego katalogu (rysunek poniżej). Metadane katalogu stanowią domyślny opis bibliograficzny elementów w nim tworzonych - opis ten jest automatycznie wprowadzony do odpowiedniego kroku kreatora nowego elementu i tam może być stosownie modyfikowany. Sam edytor metadanych opisany jest szczegółowo tutaj.

  Opis bibliograficzny

  Po utworzeniu nowy katalog zostanie zaznaczony na drzewie katalogów.

 • No labels