Poniżej w tabeli zostały opisane operacje jakie można wykonywać na elementach znajdujących się w aplikacji administratora/redaktora. Każdy wiersz zawiera następujące informacje: kolumna Element zawiera nazwę elementu, kolumna Operacja zawiera nazwę operacji, którą można wywołać na obiekcie, kolumna Dostęp zawiera informacje o tym w jaki sposób można tę operację wywołać, kolumna Opis zawiera krótki opis tej operacji.

Element

Operacja

Dostęp

Opis

Katalog

Nowy katalog

Menu Zarządzanie, pasek narzędzi, menu podręczne

Operacja umożliwia dodanie nowego katalogu do wybranego katalogu.

Katalog

Nowy obiekt

Menu Zarządzanie, pasek narzędzi, menu podręczne

Operacja umożliwia dodanie nowego obiektu do wybranego katalogu.

Katalog

Nowa obiekt grupowy

Menu Zarządzanie, pasek narzędzi, menu podręczne

Operacja umożliwia dodanie nowego obiektu grupowego do wybranego katalogu.

Katalog

Nowy obiekt planowany

Menu Zarządzanie, pasek narzędzi, menu podręczne

Operacja umożliwia dodanie nowego obiektu planowanego do wybranego katalogu.

Katalog

Usuń

Menu Zarządzanie, pasek narzędzi, menu podręczne

Operacja umożliwia usunięcie wybranego katalogu oraz wszystkich elementów, które się w nim znajdują.

Obiekt grupowy

Nowy obiekt planowany

Menu Zarządzanie, pasek narzędzi, menu podręczne

Operacja umożliwia dodanie nowego obiektu planowanego do wybranego obiektu grupowego.

Obiekt grupowy

Nowy obiekt

Menu Zarządzanie, pasek narzędzi, menu podręczne

Operacja umożliwia dodanie nowego obiektu do wybranego obiektu grupowego.

Obiekt grupowy

Nowy obiekt grupowy

Menu Zarządzanie, pasek narzędzi, menu podręczne

Operacja umożliwia dodanie nowego obiektu grupowego do wybranego obiektu grupowego.

Obiekt grupowy

Usuń

Menu Zarządzanie, pasek narzędzi, menu podręczne

Operacja umożliwia usunięcie wybranego obiektu grupowego wraz z całą jego zawartością.

Obiekt planowany

Dodaj treść

Menu podręczne

Operacja umożliwia dodanie treści do wybranego obiektu planowanego. Po dodaniu treści obiekt planowany staje się obiektem normalnym.

Obiekt planowany

Usuń

Menu Zarządzanie, pasek narzędzi, menu podręczne

Operacja umożliwia usunięcie wybranego obiektu planowanego.

Obiekt

Zmień pliki

Menu podręczne

Operacja umożliwia zmianę plików obiektu. Po tej operacji obiekt posiada zupełnie nowe pliki (wyspecyfikowane w kreatorze) - stare pliki są usuwane. Aby operacja ta była dostępna obiekt musi posiadać tylko jedno wydanie, które nie może być opublikowane. Dodatkowo, żaden plik obiektu nie może mieć więcej niż jedną wersję. Ograniczenia te są po to by podmiana plików obiektu mogła odbyć się tylko na początku jego istnienia.

Obiekt

Nowe wydanie

Menu Zarządzanie, Pasek narzędzi, menu podręczne

Operacja umożliwia utworzenie nowego wydania obiektu. Domyślnie najnowsze wersje plików są wybrane jako te, które będą wchodziły w skład nowego wydania.

Obiekt

Pobierz pliki

Opcja dostępna tylko w trybie prostym gdy obiekt ma jedno wydanie: menu Zarządzanie, pasek narzędzi, menu podręczne

Operacja umożliwia pobranie plików wydania obiektu.

Obiekt

Usuń treść

Menu Zarządzanie, pasek narzędzi, menu podręczne

Operacja umożliwia usunięcie treści z wszystkich wydań obiektu. Przed usunięciem treści należy podać powód jej usunięcia.

Obiekt

Usuń

Menu Zarządzanie, pasek narzędzi, menu podręczne

Operacja umożliwia usunięcie obiektu. Przed usunięciem obiektu można podać powód jego usunięcia.

Obiekt bez treści

Usuń

Menu Zarządzanie, pasek narzędzi, menu podręczne

Operacja umożliwia całkowite usunięcie obiektu. Przed usunięciem obiektu można podać powód usunięcia.

Wydanie

Nowe wydanie

Menu Zarządzanie, pasek narzędzi, menu podręczne

Operacja umożliwia utworzenie nowego wydania na bazie wybranego wydania. W kreatorze wydania domyślnie zaznaczone są wersje plików które grupuje wydanie na którym operacja została wykonana.

Wydanie

Pobierz pliki

Menu Zarządzanie, pasek narzędzi, menu podręczne

Operacja umożliwia pobranie plików wydania.

Wydanie

Usuń

Menu Zarządzanie, pasek narzędzi, menu podręczne

Operacja umożliwia usunięcie wydania. Wydanie może być usunięte jeśli nie jest jedynym wydaniem obiektu oraz nie jest wydaniem opublikowanym. Dodatkowo wydanie to nie może być wydaniem obiektu bez treści.

Pliki obiektu

Dodaj nowe wersje plików

menu podręczne

Operacja umożliwia dodanie nowych wersji plików do plików obiektu. Nowe wersje plików z reguły dodawane są po to by poźniej utworzyć na ich podstawie nowe wydanie.

Pliki obiektu

Usuń zbędne pliki

menu podręczne

Operacja umożliwia porządkowanie plików obiektu. Więcej informacji na ten temat można znaleźć tutaj.

Plik

Usuń

Menu Zarządzanie, pasek narzędzi, menu podręczne

Operacja umożliwia usunięcie pliku. Plik może być usunięty gdy żadna z jego wersji nie należy do żadnego wydania.

Wersja pliku

Pobierz plik

Menu Zarządzanie, pasek narzędzi, menu podręczne

Operacja umożliwia pobranie treści wersji pliku.

Wersja pliku

Zmień treść pliku

Menu podręczne

Operacja umożliwia podmianę treści wersji pliku.

Wersja pliku

Usuń

Menu Zarządzanie, pasek narzędzi, menu podręczne

Operacja umożliwia usunięcie wersji pliku. Wersja pliku może zostać usunięta gdy nie jest przypisana do żadnego wydania i nie jest jedyną wersją pliku.

Kolekcja

Nowa kolekcja

Menu Zarządzanie, menu podręczne

Operacja umożliwia utworzenie nowej kolekcji w wybranej kolekcji.

Kolekcja

Usuń

Menu Zarządzanie, menu podręczne

Operacja umożliwia usunięcie wybranej kolekcji.

Użytkownik

Nowy użytkownik

Menu Zarządzanie, menu podręczne

Operacja umożliwia utworzenie nowego użytkownika.

Użytkownik

Usuń

Menu Zarządzanie, menu podręczne

Operacja umożliwia usunięcie wybranego użytkownika.

Grupa

Nowa grupa

Menu Zarządzanie, menu podręczne

Operacja umożliwia utworzenie nowej grupy.

Grupa

Usuń

Menu Zarządzanie, menu podręczne

Operacja umożliwia usunięcie wybranej grupy.

Atrybut

Nowy atrybut

Menu Zarządzanie, menu podręczne

Operacja umożliwia utworzenie nowego atrybutu.

Atrybut

Usuń

Menu Zarządzanie, menu podręczne

Operacja umożliwia usunięcie wybranego atrybutu.

  • No labels