Poniższe funkcje dostępne są po odpowiednim przekonfigurowaniu systemu dLibra. Zestaw formatów można zmienić - najlepiej na początku przy wdrożeniu oprogramowania.

Możliwe do wprowadzenia formaty plików dla obiektów wieloformatowych:

  • DjVu – format składający się z zestawu plików DjVu.
  • PDF – format składający się z pojedynczego pliku w formacie PDF. 
  • Galeria zdjęć – format składający się z zestawu plików graficznych w formacie JPG (rozszerzenie .jpg, więcej informacji tutaj). 
  • Audio – format składający się z pojedynczego pliku audio. 
  • Wideo – format składający się z pojedynczego pliku audiowizualnego. 
  • EPUB – format składający się z pojedynczego pliku w formacie EPUB. 
  • MOBI – format składający się z pojedynczego pliku w formacie MOBI.

Jest to tylko domyślny zestaw formatów, każda biblioteka może mieć swoją własną konfigurację.

Dodawanie obiektu wieloformatowego

Aby stworzyć nowy obiekt wieloformatowy, należy w pierwszym kroku kreatora nowego obiektu wybrać źródło danych "Obiekt wieloformatowy". Szczegóły są opisane w rozdziale Tworzenie nowego obiektu.

Zmiana formatu domyślnego

Aby zmienić domyślny format obiektu wieloformatowego, należy wskazać obiekt, dla którego ma nastąpić zmiana, następnie w oknie własności przejść na zakładkę Wydanie (rysunek poniżej) i z listy rozwijanej w polu Formaty wskazać nowy domyślny format i potwierdzić chęć wprowadzenia zmiany klikając przycisk Zatwierdź.


Usuwanie formatu

Przed wprowadzeniem zmiany należy odpublikować obiekt. Aby usunąć jeden z formatów obiektu wieloformatowego, należy wskazać obiekt, dla którego ma zostać wprowadzona zmiana, następnie w oknie własności przejść na zakładkę Wydanie (rysunek poniżej) i odpublikować go zaznaczając opcję Nieopublikowane w sekcji publikowanie. Kolejnym krokiem będzie kliknięcie obiektu prawym przyciskiem myszy i wybranie opcji "Usuń formaty...". W nowym oknie (rysunek poniżej) należy wskazać format (poza domyślnym) który ma zostać usunięty i kliknąć przycisk Usuń.


Zmiana standardowego obiektu na obiekt wieloformatowy

Aby zamienić obiekt standardowy w obiekt wieloformatowy, należy na liście elementów wybrać obiekt i w oknie własności obiektu przejść na zakładkę Wydanie, następnie odpublikować go zaznaczając opcję Nieopublikowane w sekcji publikowanie. Kolejnym krokiem będzie kliknięcie obiektu prawym przyciskiem myszy i wybranie opcji "Zmień w publikację wieloformatową..." (rysunek poniżej).


Kolejny krok to wskazanie nowego formatu dla obecnej zawartości obiektu (rysunek poniżej).

Modyfikacja plików formatów, obiektu wieloformatowego

 1. Aktualizacja plików formatu

  Aby zaktualizować pliki obiektu wieloformatowego dla wybranego formatu należy dwukliknąć wybrany obiekt lub nadusić klawisz enter gdy obiekt jest podświetlony w aplikacji redaktora (jest to widoczne na poniższym rysunku).  Spowoduje to wyświetlenie listy formatów, przypisanych do modyfikowanego obiektu.  Następnie należy dwukliknąć lub nadusić klawisz enter dla wybranego formatu, który ma zostać zmodyfikowany. Ukazana zostanie w ten sposób lista plików wchodzących w skład danego formatu. Po kliknięciu prawym przyciskiem myszki w nazwę pliku, możliwa będzie zmiana zawartości pliku. (rysunek poniżej). Należy pamiętać, aby zmieniany plik miał taką samą nazwę, jak plik uprzednio dodany.
  Po wskazaniu nowego pliku - przycisk "Wybierz plik" (rysunek poniżej), możliwe będzie przesłanie go na serwer dLibra klikając przycisk start (kolejny rysunek poniżej).

 2. Dodawanie / zmiana plików formatu

  Przed wprowadzeniem zmiany należy odpublikować obiekt. Aby dodać pliki danego formatu do obiektu wieloformatowego, należy wskazać obiekt, dla którego ma zostać wprowadzona zmiana, następnie w oknie własności przejść na zakładkę Wydanie (rysunek poniżej) i odpublikować, go zaznaczając opcję Nieopublikowane w sekcji Publikowanie. Kolejnym krokiem będzie kliknięcie obiektu prawym przyciskiem myszy i wybranie opcji "Dodaj / zmień pliki formatów...".  W nowym oknie (rysunek poniżej) należy wskazać katalog zawierający podkatalogi z plikami formatów, które mają zostać dodane lub zmienione dla już istniejących.  Po wybraniu katalogu, należy wskazać domyślny format plików dla obiektu wieloformatowego oraz wskazać plik główny dla każdego z formatów, jeśli ma być inny od rozpoznanego automatycznie.  Kolejnym krokiem jest przesłanie plików obiektu wieloformatowego do serwera dLibra klikając przycisk start.


   
  Ostatnią czynnością jest ponowne opublikowanie obiektu poprzez zaznaczenie opcji Opublikowane na zakładce Wydanie, w sekcji Publikowanie. • No labels