Usuwanie treści obiektu jest użyteczne w przypadku, gdy chcemy usunąć zawartość obiektu pozostawiając opis bibliograficzny jego wydań oraz powód usunięcia.

Aby usunąć treść obiektu:

  1. Na liście elementów należy wybrać obiekt którego treść ma być usunięta,
  2. Z menu podręcznego wybrać  Usuń treść,
  3. Wpisać powód usunięcia. Uwaga! Powód jest wymagany ponieważ potrzebny jest on przy informowaniu użytkowników WWW o usunięciu treści obiektu z biblioteki.
  • No labels