Aby dodać treść do obiektu zaplanowanego:

  1. Na liście elementów należy wybrać obiekt zaplanowany do którego zamierzamy dodać treść
  2. Z menu podręcznego należy wybrać opcję Dodaj treść....
  3. Kreator dodawania plików do obiektu zaplanowanego składa się z czterech kroków. W pierwszym kroku należy wskazać pliki obiektu - tak samo jak w pierwszym kroku kreatora nowego obiektu.
  4. W drugim kroku można podać dodatkowe informacje wyświetlane na stronie www oraz ustawić miniaturę - patrz piąty krok kreatora nowego obiektu.
  5. Trzeci krok jest taki sam jak szósty krok kreatora nowego obiektu i pozwala na wpisanie uwag administracyjnych oraz zdecydowanie, czy nowe wydanie ma zostać opublikowane.
  6. Ostatni krok (rysunek poniżej) pozwala na przesłanie zawartości obiektu na serwer. Aby przesłać pliki wybrane w kroku pierwszym należy nacisnąć przycisk Start. Postęp przesyłania plików na serwer pokazują paski postępu.

Kreator dodawania treści do obiektu planowanego - przesyłanie plików na serwer

  • No labels