Aby czytelnik portalu WWW mógł odczytać wydanie obiektu, trzeba nadać mu prawo przeglądania do obiektu, przydzielić do kolekcji i opublikować wydanie. Aby to zrobić, należy:

  1. Na liście elementów należy wybrać obiekt, którego wydanie ma być opublikowane i widoczne dla czytelnika.
  2. Na zakładce ogólnych własności wydania (Wydanie) należy zaznaczyć opcję Opublikowane.
  3. Na zakładce Kolekcje należy przydzielić obiekt do właściwej/właściwych kolekcji
  4. Na zakładce przypisywania praw (Prawa) należy wybrać nazwę użytkownika (lub grupę - jeśli chcemy nadać to prawo całej grupie użytkowników), któremu chcemy udostępnić wydanie, zaznaczyć pole wyboru Dostęp tylko do opublikowanych wydań.
    Aby wprowadzić poczynione zmiany należy wybrać przycisk Zatwierdź. Obiekt jest widoczny dla użytkowników, którzy mają przyznane prawo do jej przeglądania.
  • No labels