W programie redaktora istnieją dwa sposoby na znalezienie interesującego nas elementu:

  • Wyszukiwanie elementu na bazie opisu bibliograficznego albo uwag administracyjnych.
  • Wyszukiwanie elementu na podstawie identyfikatora elementu.

Pierwszy sposób dostępny jest w oknie wyszukiwania, które można otworzyć, klikając w opcję Znajdź... z menu Edycja. Okno to udostępnia dwie opcje wyszukiwania. Po pierwsze wyszukiwanie w opisie bibliograficznym, które działa na tej samej zasadzie, co wyszukiwanie ogólne na stronach WWW systemu dLibra. Po drugie wyszukiwanie w uwagach administracyjnych elementów.

Wyszukiwanie elementu na podstawie identyfikatora uruchamia się wybierając opcję Idź do... z menu Edycja. Następnie należy wybrać typ elementu do którego chcemy przejść (np. katalog) i podać jego identyfikator. Jeśli taki element istnieje to zostanie on wyświetlony i zaznaczony na liście elementów. Wyszukiwanie to dostępne jest również na pasku narzędzi w aplikacji redaktora, gdzie możliwy jest wybór typu elementu i wprowadzenie identyfikatora (aby uruchomić wyszukiwanie należy wybrać na klawiaturze ENTER).

  • No labels