Podstawowe informacje

DOI (ang. digital object identifier) – cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego, który w odróżnieniu od identyfikatorów URL nie zależy od fizycznej lokalizacji dokumentu, lecz jest do niego na stałe przypisany.

DataCite - międzynarodowa organizacja typu not-for-profit, której założeniem jest ulepszenie cytowania danych w celu:

 • ułatwienia dostępu do danych naukowych w internecie,
 • wzrostu akceptacji danych naukowych jako sprawdzonych oraz wkładu w zapisach naukowych,
 • wsparcia archiwizacji danych, która umożliwi weryfikację wyników oraz użycie ich w przyszłości.

Konfiguracja DOI

Przed przystąpieniem do rejestracji obiektów w systemie DataCite należy skonfigurować system dLibra. Proces konfiguracji został przedstawiony w dodatku: Konfiguracja DOI.

Informacje ogólne dotyczące rejestracji

 • Każdy obiekt może zostać zarejestrowany w systemie DataCite (normalny, planowany oraz grupowy). Należy jednak pamiętać o tym, że w przypadku obiektów z treścią (normalnych) muszą one być opublikowane i przypisane do kolekcji. W przeciwnym wypadku rejestracja nie będzie wykonana (lub numer DOI będzie nieaktywny - jeśli wcześniej był już zarejestrowany).
 • Generowane identyfikatory mają następującą postać: prefix/id_obiektu np.: 10.0855/122493, gdzie
  prefix - jest przypisanym ciągiem znaków przypisanym dla danej instytucji w systemie DataCite,
  id_obiektu - jest to wewnętrzny identyfikator obiektu w systemie dLibra.

Rejestracja w systemie DataCite

 • Rejestracja DOI w trakcie tworzenia nowego obiektu
  Każdy tworzony od podstaw obiekt może mieć automatycznie zarejestrowany DOI w systemie DataCite. Rejestracja jest możliwa dla obiektów normalnych, grupowych oraz planowanych. Dodawanie nowych obiektów zostało opisane w rozdziale dotyczącym typowych zadań redaktora. Aby wykonać rejestrację DOI musimy zaznaczyć opcję "Zarejestruj DOI" w odpowiednim kroku kreatora dodawania obiektu. W przypadku obiektu planowanego oraz obiektu normalnego jest to krok "Podaj informacje ogólne o obiekcie", natomiast w przypadku obiektu grupowego: "Podaj nazwę i opis obiektu grupowego".Opcja "Zarejestruj" DOI podczas tworzenia obiektu normalnego.


Opcja "Zarejestruj" DOI podczas tworzenia obiektu planowanego.


 
Opcja "Zarejestruj" DOI podczas tworzenia obiektu grupowego.

 • Rejestracja DOI podczas aktualizacji informacji o obiekcie.
  Nie jest wymagane, aby rejestrować DOI w trakcie procesu tworzenia nowego obiektu. Redaktor może zarejestrować DOI w wybranym przez siebie momencie. Aby to zrobić wystarczy przejść do panelu szczegółowego wybranego obiektu w aplikacji redaktora. W panelu szczegółowym należy zaznaczyć "Zarejestruj DOI" oraz zatwierdzić zmiany. Rejestrację w taki sposób możemy wykonać dla trzech rodzajów obiektów: obiektów normalnych, obiektów planowanych oraz dla obiektów grupowych.

Opcja "Zarejestruj" DOI w panelu szczegółowym obiektu.

Stany rejestracji DOI

W punkcie Rejestracja w systemie DataCite zostały przedstawione dwa sposoby rejestrowania DOI: Rejestracja DOI w trakcie tworzenia obiektu oraz Rejestracja DOI podczas aktualizacji informacji o obiekcie. Proces komunikacji z systemem DataCite może potrwać do kilku minut. Aby sprawdzić stan DOI dla danego obiektu należy przejść do jego panelu szczegółowego w aplikacji redaktora. Poniższa ilustracja prezentuje panel szczegółowy obiektu. Miejsce, w którym wyświetlany jest aktualny stan zostało objęte pogrubionym obramowaniem. Obok stanu pokazany jest DOI wygenerowany dla danego obiektu.

Stan DOI w panelu szczegółowym dla wybranego obiektu

W systemie dLibra wyróżniamy następujące stany DOI:

 • niezarejestrowany - obiekt nie został nigdy zarejestrowany w systemie DataCite;
 • oczekuje na rejestrację - obiekt zatwierdzony do rejestracji DOI, oczekuje informacji zwrotnej o pozytywnym lub negatywnym zakończeniu procesu rejestracji;
 • oczekuje na publikację - obiekt zatwierdzony do rejestracji DOI, oczekuje na opublikowanie oraz przypisanie do kolekcji przed wysłaniem żądania rejestracji do systemu DataCite;
 • nieaktywny - obiekt zarejestrowany i posiada przypisany DOI w systemie DataCite, nie ma jednak możliwości publicznego użycia identyfikatora ponieważ obiekt jest niedostępny na portalu (np. nie jest przypisany do kolekcji lub nie jest opublikowany);
 • błąd komunikacji z serwerem - rejestracja DOI lub aktualizacja danych nie udała się z powodów technicznych związanych z komunikacją z systemem DataCite. Aby ponowić próbę komunikacji, należy zaznaczyć pole "Spróbuj ponownie" i zatwierdzić zmiany.
 • oczekuje na próbę skomunikowania z systemem DOI - stan widoczny po skorzystaniu z opcji "Spróbuj ponownie" po wystąpieniu błędu komunikacji - oznacza, że trwa oczekiwanie na informację zwrotną o pozytywnym lub negatywnym zakończeniu kolejnej próby.
 • aktywny - obiekt został poprawnie zarejestrowany w systemie DataCite i jest aktywny

De-aktywacja DOI

W systemie dLibra nie ma możliwości usunięcia identyfikatora cyfrowego(DOI) dla zadanego obiektu. Jest jednak możliwość przełączenia go w stan nieaktywny. Aby zarejestrowany obiekt znalazł się w stanie nieaktywnym należy przełączyć Publikowanie obiektu na Nieopublikowane. Informacje na temat publikowania obiektu znajdują się w rozdziale poświęconym publikowaniu wydania obiektu.

 • No labels