Edytor praw (rysunek poniżej) umożliwia dokonywanie zmian w prawach dostępu do obiektów.

Poszczególnym użytkownikom lub grupom użytkowników można przydzielić następujące prawa do obiektów:

  • Dostęp tylko do opublikowanych wersji obiektów - prawo do odczytania zawartości tylko tych wydań, które zostały opublikowane,
  • Dostęp do wszystkich wersji obiektów - prawo do odczytania zawartości wszystkich wydań obiektów,
  • Zarządzanie obiektami i ich wersjami - prawo do zarządzania obiektem, np. tworzenia i usuwania wydań lub przyznania praw dostępu innym.

Prawami do katalogów, kolekcji, i innych bytów można zarządzać w aplikacji administratora. Szczegóły można znaleźć tutaj.

Edytor praw

Każde z wymienionych wyżej praw może mieć dla każdego użytkownika jeden z pięciu stanów:

  • Przyznane - Prawo jest przyznane bezpośrednio użytkownikowi.
  • Z grupy - Użytkownik jest członkiem grupy, która ma przyznane prawo.
  • Odziedziczone - Prawo zostało przyznane jednemu z obiektów nadrzędnych (np. katalogu nadrzędnego).
  • Implikowane - Prawo jest przyznane ze względu na posiadanie innego prawa (np. użytkownik mający prawo do zarządzania, ma również niejawne prawo do oczytu).
  • Nie przyznane - Prawo nie jest przyznane.
  • No labels