Właściwości zaznaczonego obiektu na liście elementów wyświetlone są w panelu własności. Panel właściwości składa się z zestawu zakładek (ich liczba i rodzaj zależy od typu wybranego elementu). Na każdej zakładce znajduje się edytor umożliwiający modyfikację określonych własności wybranego obiektu. W tej sekcji opisane są najważniejsze edytory właściwości.

  • No labels