Obiekt grupowy może zawierać inne obiekty, które są uporządkowane przez redaktora. Obiekty wyświetlane są na stronach WWW zgodnie z kolejnością wskazaną przez redaktora. Domyślnie, nowy obiekt umieszczony jest na ostatniej pozycji. Przy użyciu edytora pozycji obiektów (rysunek poniżej) możliwa jest manipulacja pozycjami obiektów w obiekcie grupowym.

Edytor pozycji obiektów

Używając przycisków W górę, W dół, Na początek lub Na koniec na panelu Obiekty użytkownik może zmienić pozycję wybranego obiektu. Podstawowe informacje o wybranym obiekcie znajdują się na panelu Informacje o obiekcie. Pole Pozycja nie tylko wyświetla aktualną pozycję wybranego obiektu, ale też pozwala szybko przesunąć obiekt na dowolną pozycję, co może być szczególnie wygodne w przypadku dużej liczby zgrupowanych obiektów. Wystarczy wprowadzić żądaną pozycję w polu tekstowym i wcisnąć klawisz enter. Przycisk Sortuj nazwami pozwala na uporządkowanie wszystkich obiektów w kolejności alfabetycznej względem nazw.

  • No labels