Poniżej opisano czynności, które należy wykonać aby przenieść serwer systemu dLibra z jednego serwera (komputera) na drugi. Serwery mogą pracować pod kontrolą dowolnych systemów operacyjnych. Nie ma także różnicy, czy są to serwery wirtualne czy fizyczne maszyny.

Przyjęto założenie, że na serwerze zainstalowane są wszystkie usługi serwera systemu dLibra. Więcej informacji na temat usług serwera systemu dLibra znajdziesz w rozdziale 12. Skalowanie systemu dLibra.

Przenoszenie aplikacji serwera dLibra i danych

Konfiguracja serwerów:

Parametr

Serwer źródłowy

Serwer docelowy

Rodzaj systemu operacyjnego

Linux

Windows

Lokalizacja aplikacji serwera dLibra

/dlibra/dlibra-server

c:\dlibra\dlibra-server

Lokalizacja katalogu z treścią obiektów cyfrowych

/dlibra/content/files

c:\dlibra\content\files

Lokalizacja katalogu z indeksami wyszukiwawczymi

/dlibra/content/index

c:\dlibra\content\index

Lokalizacja katalogu z kopią indeksów wyszukiwawczych

/dlibra/content/index_backup

c:\dlibra\content\index_backup

Lokalizacja katalogu z cache'em jpg

/dlibra/content/jpg-cache

c:\dlibra\content\jpg-cache

Lokalizacja katalogu z cache'em zip

/dlibra/content/zip-cache

c:\dlibra\content\zip-cache

Adres IP hosta z serwerem dLibry

150.254.100.1

150.254.100.2

Przed przystąpieniem do przeniesienia systemu dLibra należy skonfigurować serwer docelowy podobnie jak serwer źródłowy. Przede wszystkim należy zainstalować Java Runtime Environment (JRE) firmy Oracle (poprzednio Sun Microsystems) w wersji 1.8 oraz umożliwić połączenia na portach wymaganych przez serwer systemu dLibra.

 1. Wyłączyć system dLibra na serwerze źródłowym.
 2. Skopiować z serwera źródłowego katalog aplikacji serwera systemu dLibra na serwer docelowy.
 3. Skopiować katalog z treścią obiektów cyfrowych, z indeksami wyszukiwawczymi oraz katalog z kopią indeksów wyszukiwawczych. Katalog z cache'em jgp i zip nie muszą być kopiowane.
 4. Zaktualizować pliki konfiguracyjne:
 • c:\dlibra\dlibra-server\conf\cs\service.properties:
  • contentDirectory=c:\\dlibra\\content\\files
  • zip.cachePath=c:\\dlibra\\content\\zip-cache
  • jpg.cachePath=c:\\dlibra\\content\\jpg-cache
 • c:\dlibra\dlibra-server\conf\lucene.properties:
  • indexDirectory=c:\\dlibra\\content\\index
  • indexBackupDirectory=c:\\dlibra\\content\\index_backup

Jeżeli adres sieciowy (IP lub domenowy) serwera docelowego ulegnie zmianie, należy wykonać dodatkowe czynności. Jeżeli adres się nie zmienił, lub nie wykorzystujemy go w konfiguracji, czynności te należy pominąć.

 1. W pliku c:\dlibra\dlibra-server\conf\server.xml zaktualizować adres serwera - atrybut serverHost elementu server. W naszym przypadku:

  <dlibra serverHost="150.254.100.2" serverPort="10051">
 2. W bazie danych w tabeli SYS_SERVICES zaktualizować wartości w kolumnie SER_HOST dla rekordów usług, które przenosimy (wszystkie oprócz usługi ss dostępnej na hoście 127.0.0.1 oraz usługi ps).
 3. W aplikacja czytelnika w pliku dlibra-webapp/WEB-INF/conf/services.properties zaktualizować wartość parametru ss.url na //150.254.100.2:10051/ss

Po dokonaniu wyżej opisanych czynności możemy uruchomić serwer systemu dLibra na nowym serwerze zgodnie z opisem dostępnym w rozdziale 01. Uruchamianie serwera systemu dLibra.

Przenoszenie bazy danych

Jeżeli baza danych została także przeniesiona, należy aktualizować parametry połączeniowe zawarte w pliku c:\dlibra\dlibra-server\conf\database.properties.

 • No labels