Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

Version 1 Next »

Mechanizm wyświetlania obiektów 3D

Nawigacja jest intuicyjna, ale dodatkowo na ekranie początkowym widoczne są podpowiedzi i ruchy myszki, które przesuwają obiekt. Można ustawić różne opcje podglądu takie jak: model szkieletowy, siatka, jednolity kolor obiektu (możliwość wybrania pożądanego koloru wg preferencji), pomiar długości obiektu. Dodatkowo obiekt można przybliżać i oddalać oraz podziwiać z każdej strony używając funkcji Autoobrotu.


Wyświetlanie obiektów na mapie świata

Funkcja pozwala na szybkie zorientowanie się, w jakim rejonie geograficznym znajdują się obiekty z aktualnej kolekcji. Po powiększeniu widoku mapy lokalizacje obiektów stają się bardziej szczegółowe.


Rozszerzona możliwość cytowania (w standardach PN-ISO 690:2012, APA, MLA, CSV oraz Chicago)

Rozwijana lista w okienku cytowania pozwala na wybór stylu cytowania, w zależności od potrzeb Czytelnika.

Przycisk 'cytowania' otwiera okienko z możliwością wyboru opcji


Podgląd opcji cytowań

Przebudowana strona ze statystykami biblioteki

Statystyki dostępne wcześniej na podstronie https://[adres-bilioteki]/stats/ zostały zintegrowane ze stroną https://[adres-bilioteki]/dlibra/pubstats/. Zbiorcze statystyki pobrań obiektów są teraz zbierane niezależnie od statystyk wyświetleń. Dodatkowo, statystyki nowo dodawanych obiektów, wyświetleń i pobrań mogą być zbierane niezależnie dla wielu wybranych kolekcji biblioteki.

Statystyki pobrań obiektów dla poszczególnych kolekcji, z podziałem na miesiące


Dostępne rozbudowane opcje przełączania statystyk ogólnych


Dostępne opcje statystyk obiektów w poszczególnych formatach

Logowanie przez istniejące konto w portalach społecznościowych

Czytelnicy nie muszą już zakładać osobnego konta w dLibrze, żeby dodawać obiekty do ulubionych, lub dostawać powiadomienia o nowych obiektach. dLibra może być zintegrowana z systemami logowania Facebook oraz Google.

Możliwość rejestrowania DOI w systemie Crossref

Instytucje zainteresowane automatycznym rejestrowaniem obiektów w systemie DOI mogą zintegrować dLibrę nie tylko z systemem DataCite, ale też Crossref.

Inne usprawnienia w Aplikacji Czytelnika

 • Filtry w wynikach wyszukiwania są domyślnie łączone spójnikiem LUB w ramach tego samego atrybutu, co lepiej pasuje do zachowania najczęściej spotykanych mechanizmów wyszukiwania.
 • Możliwość ustawienia atrybutów do wyboru w formularzu wyszukiwania zaawansowanego

Widok okienka wyszukiwania zaawansowanego, wybór atrybutów


 • Została dodana możliwość indywidualnej konfiguracji czasu przechowywania w pamięci podręcznej wielu z wyświetlanych elementów

Import metadanych za pośrednictwem protokołu OAI-PMH

W Aplikacji Redaktora można teraz zaimportować metadane obiektów z innych systemów, które udostępniają protokół OAI-PMH, np. z systemu Open Journal Systems.


Większe możliwości linkowania do zewnętrznych źródeł.

W obiekcie linkującym, oprócz adresu do przeglądania treści, można zdefiniować osobny URL, pod który będzie prowadził przycisk pobierania treści na komputer użytkownika.

Można także dla każdego obiektu zdecydować, w jaki sposób zewnętrzna treść ma być prezentowana: bezpośrednio w ramce w ramach strony dLibry, jako klikalny odnośnik, jako natychmiastowe przekierowanie lub przy pomocy istniejących w dLibrze wtyczek do wyświetlania treści (np. zewnętrzny strumień IIIF wyświetlany przez UniversalViewer wbudowany w dLibrę).

Wybór sposobu prezentacji obiektu linkującego

Poza tym, obiekt linkujący może być częścią składową obiektu wieloformatowego, w jednym takim obiekcie równocześnie mogą być formaty z plikami treści wprowadzonymi bezpośrednio oraz linki do zewnętrznych źródeł.

Odnowiony panel wyboru miniatury

 • Panel wyboru miniatury jest teraz bardziej przejrzysty.
 • Funkcja "Wklej" rozpoznaje, gdy w schowku znajduje się bezpośrednio obrazek, ale też URL do obrazka.
 • Automatyczne generowanie miniatury z plików publikacji pozwala na wygodniejszy wybór formatu, numeru strony i powiększenia.
 • Funkcja kadrowania pozwala na wygodne obcięcie krawędzi miniatury i uzyskanie proporcji dopasowanych do sposobu wyświetlania miniatury w Aplikacji Czytelnika.

Widok panelu wyboru miniatury, opcja kadrowania

Inne usprawnienia w Aplikacji Redaktora

 • Panel do wprowadzania metadanych obiektu w Aplikacji Redaktora ma funkcję kopiowania wartości pomiędzy językami.
 • Wygodniejsze dodawanie obiektów wieloformatowych: można dodawać pliki metodą przeciągnij-i-upuść, a także wskazać format dodawanych plików bez potrzeby wcześniejszego umieszczania ich w katalogu o odpowiedniej nazwie.

Opcja dodawania obiektów wieloformatowych


 • Dodatkowe możliwości określania lat życia w atrybucie typu osoba: wprowadzanie lat przed naszą erą oraz oznaczanie lat jako przybliżonych (circa).

Widok metadanych obiektu - rozbudowana opcja określenia lat życia twórcy


 • Możliwość przenoszenia wielu obiektów naraz metodą przeciągnij-i-upuść (np. pomiędzy katalogami lub publikacjami grupowymi)


 • No labels