Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Comment: Migration of unmigrated content due to installation of a new plugin

W bibliotece dLibra istnieją następujące rodzaje uprawnień na poziomie biblioteki (administracyjne):

 • zarządzanie użytkownikami - pozwala na tworzenie, usuwanie i dokonywanie zmian w kontach użytkowników
 • zarządzanie grupami - pozwala na tworzenie, usuwanie i dokonywanie zmian w grupach użytkowników (uwaga: aby móc zmieniać przypisania użytkowników do grup, należy mieć oba powyższe prawa)
 • zarządzanie atrybutami - pozwala na tworzenie, usuwanie i modyfikowanie atrybutów
 • zarządzanie słownikami atrybutów niekontrolowanych - pozwala na zarządzanie słownikami synonimów dla tych atrybutów, które nie są oznaczone jako kontrolowane (uwaga: nie dotyczy dodawania nowych wartości - aby umożliwić dodawanie nowych publikacji, każdy użytkownik może dodawać nowe wartości do słownika atrybutu niekontrolowanego)
 • zarządzanie słownikami atrybutów kontrolowanych - pozwala na zarządzanie słownikami synonimów dla tych atrybutów, które są oznaczone jako kontrolowane (uwaga: prawo to nie implikuje prawa do zarządzania atrybutami niekontrolowanymi)
 • zarządzanie językami - pozwala na zarządzanie językami interfejsu oraz metadanych
 • zarządzanie kolekcjami - pozwala na tworzenie, usuwanie i dokonywanie zmian w kolekcjach
 • zarządzanie aplikacją WWW - pozwala na logowanie się do panelu administracyjnego aplikacji WWW i wykorzystywanie znajdujących się tam funkcji

Prawa administracyjne użytkownika lub grupy można zmienić po wskazaniu wybranego elementu w drzewie po lewej stronie i wybraniu zakładki Prawa Administracyjne (rysunek poniżej).

Anchor
adminRights_user
adminRights_user

labelimg
Zakładka praw administracyjnych użytkownika
Zakładka praw administracyjnych użytkownika