W bibliotece dLibra istnieją następujące rodzaje uprawnień na poziomie biblioteki (administracyjne):

Prawa administracyjne użytkownika lub grupy można zmienić po wskazaniu wybranego elementu w drzewie po lewej stronie i wybraniu zakładki Prawa Administracyjne (rysunek poniżej).