Jest to pierwsze wydanie z rodziny 6.2. Oprócz specjalnie przygotowanych dużych funkcji, zawiera wszystkie poprawki i nowe funkcje wprowadzone w wersji 6.1.5.

  • No labels