Usprawnienia i naprawione błędy

To wydanie zawiera wszystkie poprawki i usprawnienia wprowadzone w wersji 6.0.5, oraz dodatkowo:

Aplikacja Czytelnika

  • Poprawiono błędy uniemożliwiające użytkownikom publikowanie treści za pomocą mechanizmu self-archiving.
  • Zaktualizowano szatę graficzną dla mechanizmu self-archiving.
  • Dodano manifest IIIF do listy plików obiektu udostępnianej przez OAI-PMH.

Uwagi dotyczące aktualizacji

Nie ma istotnych zmian w plikach konfiguracyjnych.

  • No labels