Usprawnienia i naprawione błędy

Aplikacja Czytelnika

 • Poprawiono błąd z kodowanie UTF-8 niektórych nazw plików uniemożliwiający wyświetlenie publikacji.
 • Poprawiono link w newsletterze prowadzący do ustawień konta użytkownika.
 • Usunięto zbędne, nieaktualne pliki graficzne. 
 • Usprawniono widok resetowania hasła użytkownika: poprawiono informację o wysłaniu wiadomości, zmieniono przycisk czyszczący formularz na przycisk, który zamyka formularz.
 • Poprawiono rzadko występujący błąd uniemożliwiający pobranie publikacji na stronie WWW.
 • Dodano weryfikacje identyfikatora użytkownika przy resetowaniu hasła.
 • Uspójniono wygląd formularzy logowania, rejestracji użytkownika oraz resetu hasła.

Aplikacja Redaktora

 • Zaktualizowano logo i ikonę dLibry dla JNLP.
 • Zoptymalizowano proces pobierania słowników z bazy danych.

Nowe funkcje i inne zmiany

 • Dodano kontrolę uruchamiania serwera i aplikacji czytelnika jako root w systemach Linux

Uwagi dotyczące aktualizacji

Serwer

 • W conf/server.xml został dodany parametr rootlikeUser

Aplikacja Czytelnika

 • WEB-INF/web.xml został dodany parametr rootlikeUser
 • No labels