Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 2 Current »

Kreator masowego ładowania publikacji pozwala przesłać na serwer wiele publikacji na raz, w tym publikacje grupowe.
Aby uruchomić kreator masowego ładowania publikacji należy wybrać pozycję Masowe ładowanie publikacji z menu Narzędzia.

 1. W pierwszym kroku kreatora określamy publikacje, które zostaną przesłane do serwera. Okno pierwszego kroku kreatora (rysunek poniżej) podzielone jest na dwie części: z lewej strony umieszczone jest drzewo katalogów systemowych, z prawej struktura publikacji do przesłania na serwer. Aby dodać publikacje do drzewa publikacji do przesłania na serwer należy:
  1. Na drzewie katalogów systemowych zaznaczyć katalog zawierający podkatalogi opisujące publikacje (informacje na temat struktury katalogu opisującego publikację znajdują się w kolejnym podrozdziale).
  2. Nacisnąć przycisk oznaczony przez . Po wykonaniu tej czynności aplikacja sprawdzi poprawność struktury katalogów opisujących publikacje. W razie błędów wyświetlone zostaną stosowne komunikaty.
   Po dodaniu co najmniej jednej publikacji do przesłania możliwe jest przejście do kolejnego kroku.

   Kreator masowego ładowania publikacji - wybór publikacji do przesłania
 2. W drugim kroku kreatora (rysunek poniżej) przesyłamy publikacje na serwer. Aby przesłać publikacje na serwer należy nacisnąć przysick Start. W trakcie przesyłania wyświetlane są informacje na temat postępu przesyłania. Po przesłaniu publikacji wyświetlane jest podsumowanie. Jeżeli z jakiegoś powodu przesyłanie jednej lub więcej publikacji nie powiodło się możliwe jest sprawdzenie komunikatów o błędach na stronie z podsumowaniem naciskając przycisk Szczegóły błędów...
  Dodatkowo redaktor może odłożyć proces tworzenia publikacji na później poprzez wybranie przycisku Prześlij później. Opcja ta działa tak samo jak w kreatorze nowej publikacji.

  Kreator masowego ładowania publikacji - przesyłanie publikacji
 • No labels