Kreator masowego ładowania obiektów pozwala przesłać na serwer wiele obiektów na raz, w tym obiekty grupowe.
Aby uruchomić kreator masowego ładowania obiektów należy wybrać pozycję Masowe ładowanie obiektów z menu Narzędzia.

 1. W pierwszym kroku kreatora określamy obiekty, które zostaną przesłane do serwera. Okno pierwszego kroku kreatora (rysunek poniżej) podzielone jest na dwie części: z lewej strony umieszczone jest drzewo katalogów systemowych, z prawej struktura obiektów do przesłania na serwer. Aby dodać obiekty do drzewa obiektów do przesłania na serwer należy:
  1. Na drzewie katalogów systemowych zaznaczyć katalog zawierający podkatalogi opisujące obiekty (informacje na temat struktury katalogu opisującego obiekty znajdują się w kolejnym podrozdziale).
  2. Nacisnąć przycisk oznaczony przez . Po wykonaniu tej czynności aplikacja sprawdzi poprawność struktury katalogów opisujących obiekty. W razie błędów wyświetlone zostaną stosowne komunikaty.
   Po dodaniu co najmniej jednego obiektu do przesłania możliwe jest przejście do kolejnego kroku.


   Kreator masowego ładowania obiektów - wybór obiektów do przesłania

 2. W drugim kroku kreatora (rysunek poniżej) przesyłamy obiekty na serwer. Aby przesłać obiekty na serwer należy nacisnąć przycisk Start. W trakcie przesyłania wyświetlane są informacje na temat postępu przesyłania. Po przesłaniu obiektów wyświetlane jest podsumowanie. Jeżeli z jakiegoś powodu przesyłanie jednego lub więcej obiektów nie powiodło się możliwe jest sprawdzenie komunikatów o błędach na stronie z podsumowaniem naciskając przycisk Szczegóły błędów...
  Dodatkowo redaktor może odłożyć proces tworzenia obiektów na później poprzez wybranie przycisku Prześlij później. Opcja ta działa tak samo jak w kreatorze nowego obiektu.


  Kreator masowego ładowania obiektów - przesyłanie obiektów

 • No labels