Poniżej przedstawiono procedurę uruchomienia mechanizmu mailowego powiadamiania o błędach serwera dLibry.

Należy pamiętać, że oprócz błędów które wystąpią w serwerze, mechanizm ten będzie również przekazywał informacje nt. błędów które wystąpią w wykorzystujących serwer aplikacjach redaktora/administratora.

Aby uruchomić mailowe notyfikacje o błędach wysyłane przez serwer dLibry należy:

 1. W dlibra-server-4.0/conf/server.xml odkomentować linijkę z nazwą pliku w którym znajduje się konfiguracja serwera SMTP:

  <smtpConfigurationFile>smtp.properties</smtpConfigurationFile>
 2. Uzupełnić zawartość pliku dlibra-server/conf/smtp.properties - znajdują się tam parametry związane z serwerem SMTP, takie jak adres serwera czy ustawienia uwierzytelniania przy wysyłaniu powiadomień o błędach.
 3. Wyłączyć serwer dLibry.
 4. W pliku dlibra-server/conf/log4j.properties:
  1. Włączyć mechanizm wysyłania powiadomień o błędach:
   • Wpis

    log4j.rootLogger=info, stdout, RAll, RError

    należy rozszerzyć do postaci:

    log4j.rootLogger=info, stdout, RAll, RError, RMailError
   • Wpis

    log4j.logger.pl.psnc.dlibra.content.server.performContentConsistencyCheck=info, RConsistencyCheck

    należy rozszerzyć do postaci:

    log4j.logger.pl.psnc.dlibra.content.server.performContentConsistencyCheck=info, RConsistencyCheck, RMailError
  2. Ustawić podstawowe parametry wysyłanych powiadomień:
   • Przykładowy adres email w linijce

    log4j.appender.RMailError.To=example@email.com

    należy zastąpić prawdziwym adresem na który mają być wysyłane notyfikacje.

   • Jeżeli zachodzi taka potrzeba można zmienić tytuł wiadomości, która będzie zawierała komunikaty o błędach:

    log4j.appender.RMailError.Subject=[dlibra-server] Exception occured!
  3. Określić minimalną ważność przesyłanych błędów:
   • W standardowej konfiguracji do administratora będą trafiały wszystkie komunikaty, które zostaną zalogowane na poziomach WARN (drobne problemy), ERROR (poważne problemy, mogą doprowadzić do straty informacji), FATAL (uniemożliwiające dalszą prace serwera, mogą doprowadzić do straty informacji). Aby ograniczyć liczbę komunikatów przesyłanych do administratora można wpisać ERROR zamiast WARN w linii:

    log4j.appender.RMailError.Threshold=WARN
 5. Uruchomić serwer dLibry - przy starcie wczyta on nowe ustawienia.
 • No labels