Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 8 Next »

PIONIER-IX dokumentacja w wersji beta

Niniejsza dokumentacja jest bazą wyjściową do opracowania i wdrożenia architektury naukowo-badawczego punktu wymiany ruchu PIONIER-IX

PIONIER-IX polityka dołaczenia do zasobów

Operator oraz sieci MAN tworzące naukowo-badawczy punkt wymiany ruchu PIONIER-IX zakładają otwarty dostęp do tworzonej infrastruktury dla innych operatorów ISP w ramach dostępnych zasobów sprzętowych. W początkowej fazie funkcjonowania (beta) zakłada się dostęp za pomocą interfejsu 1GE, który w miarę potrzeb i możliwości może zostać zwiększony do Nx1GE lub 10GE.

  • Rozproszona infrastruktura o zasięgu krajowym
  • Efektywna, zdecentralizowana wymiana ruchu między uczestnikami
  • Osadzona wokół innowacyjnego środowiska naukowo-badawczego
  • Nowoczesne platformy sprzętowe wiodących producentów
  • Rozbudowana infrastruktura regionalna

Szukaj


Aktualizacje

  • No labels