Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata
  1. Sieci MAN tworzące naukowy-badawczy punkt wymiany ruchu PIONIER-IX zakładają otwarty dostęp do tworzonej infrastruktury dla innych operatorów ISP w ramach dostępnych zasobów sprzętowych.
  2. Dostęp do punktu PIONIER-IX realizowany jest za pośrednictwem jednostek wiodących (naukowo-badawczych sieci MAN) tworzących konsorcjum PIONIER
  3. Wymiana ruchu odbywa się w oparciu o udostępnione przez sieci MAN zasoby sprzętowe.
  4. Wymiana ruchu odbywa się w technologii Ethernet z wykorzystaniem ramek Ethernet II (bez znacznika 820.1q)