Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Poniższe informacje stanowią informację dla uczestników jakiego typu ruch może być przesyłany przez PIONIER-IX. Dodatkowo stanowią rekomendację dla administratorów sieci MAN w zakresie konfiguracji styku z danym uczestnikiem, któremu MAN zapewnia dostęp do PIONIER-IX.

1. Ramki Ethernet

1.1. Ethertype

W ramach PIONIER-IX dozwolone jest przesyłanie wyłącznie ramek zawierających następujące wartości dla pola Ethertype

  • 0x0800 - IPv4
  • 0x86dd - IPv6
  • 0x0806 - ARP

1.2. Adresy źródłowe MAC

W ramach sieci LAN służącej do wymiany ruchu z innymi uczestnikami PIONIER-IX dopuszcza się wykorzystanie jednego adresu źródłowego IP oraz MAC przez użytkownika. Ograniczenie to nie dotyczy połączeń typu "private VLANs".

1.3. MTU

Maksymalna długość przesyłanych ramek 1514B (MTU 1500)

1.4. Ramki unicast

Nie dopuszcza się wysyłania ramek adresowanych do grup multicast. Wszystkie przesyłane ramki muszą zawierać adres przeznaczenia typu unicast. Wyjątek stanowią ramki przenoszące pakiety ARP lub ICMPv6 Neighbour Discovery

1.5. Pozostałe protokoły

Nie dopuszcza się wysyłania

  • ramek typu spanning tree (BPDU)
  • ramek typu CDP, EDP, LLDP
  • ramek przenoszących pakiety dla protokołów routingu innych niż BGP
  • L2 keepalive
  • BOOTP/DHCP
  • proxy ARP


  • No labels