Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Info
titleUwaga!

Zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności przy modyfikowaniu wszystkich opisanych poniżej plików i parametrów systemu dLibra.

...

Ogólne informacje

Konfiguracja podstawowa

Wszystkie pliki konfiguracyjne serwera dLibra znajdują się w podkatalogu conf w głównym katalogu serwera oraz jego podkatalogach. W każdym z plików istotne parametry konfiguracyjne zostały opatrzone komentarzem. Pliki znajdujące się bezpośrednio w katalogu conf dotyczą wszystkich usług serwera systemu dLibra. Pliki znajdującie się w podkatalogach tego katalogu zawierają indywidualne ustawienia poszczególnych usług. Dostępne są następujące pliki konfiguracyjne:. Konfiguracja związana z poszczególnymi serwisami znajduje się w podkatalogach o dwuliterowych nazwach odpowiadających skrótowej nazwie danego serwisu. Pozostałe pliki i katalogi zawierają bardziej ogólną konfigurację serwera. Większość istotnych parametrów w plikach konfiguracyjnych jest opatrzona komentarzem.

Do ważniejszych plików z ogólną konfiguracją zaliczyć można:

 • server.xml - główny plik konfiguracyjny serwera. Zawiera on listę usług serwera dLibra, które mają być uruchomione, oraz wskazania na pozostałe pliki konfiguracyjne.
 • database.properties - zawiera nazwę użytkownika, hasło oraz adres bazy danych wykorzystywanej przez serwer dLibra oraz parametry definiujące rodzaj wykorzystywanej bazy danych.
 • log4j.properties - plik konfigurujący mechanizm logowania przebiegu pracy serwera.
 • lucene.properties - plik konfigurujący mechanizm indeksowania i wyszukiwania.
 • server.xml - główny plik konfiguracyjny serwera. Zawiera on listę usług serwera dLibra, które mają być uruchomione oraz wskazania na pozostałe pliki konfiguracyjne.
 • smtp.properties - plik konfigurujący mechanizm wysyłania wiadomości e-mail (wykorzystywany opcjonalnie, w zależności od konfiguracji mechanizmu logowania).
 • solf/??/conf/stopwords_xxlucene.properties - plik zawierający listę słów ignorowanych podczas z konfiguracją wspólną dla mechanizmu indeksowania i wyszukiwania.
 • wrapper/base.conf, wrapper/java.conf, wrapper/logging.conf, wrapper/troubleshooting.conf, wrapper/windows.conf - zestaw plików konfiguracyjnych mechanizmu - katalog z plikami konfiguracyjnymi narzędzia Wrapper, odpowiedzialnego za uruchomienie serwera dLibra w trybie usługi. Szczegółowa dokumentacja tego pliku narzędzia znajduje się na stronie http://wrapper.tanukisoftware.org/doc/english/properties.html. Można tu m.in. ustawić maksymalne zużycie pamięci przez serwer dLibra (parametr wrapper.java.maxmemory w pliku base.conf).
   wrapper/base
   • pliki z końcówką -yajsw.conf
   , wrapper/java-yajsw.conf - pliki konfiguracyjne mechanizmu odpowiedzialnego za uruchomienie serwera dLibra w trybie usługi w przypadku 64-bitowego systemu operacyjnego
   • w nazwie są wykorzystywane w przypadku, gdy dLibra jest uruchamiana na 64-bitowej wersji systemu operacyjnego Windows.
  • solr - katalog z konfiguracją dla narzędzia Solr, wykorzystywanego do indeksowania i wyszukiwania. Więcej informacji w rozdziale Dodatek D. Konfiguracja wyników wyszukiwania.

   

  Pliki znajdujące się bezpośrednio w katalogu conf dotyczą wszystkich usług serwera systemu dLibra. Pliki znajdującie się w podkatalogach tego katalogu zawierają indywidualne ustawienia poszczególnych usług. Dostępne są następujące pliki konfiguracyjne:

   

  • solf/??/conf/stopwords_xx.properties - plik zawierający listę słów ignorowanych podczas indeksowania i wyszukiwania.
  • ??/quartz.properties - plik konfigurujący mechanizm zadań okresowych.
  • pliki ??/jobs.xml - pliki konfigurujące zadania okresowe na poziomie poszczególnych usług serwera dLibra.
  • ??/service.properties - plik zawierający parametry konfiguracyjne specyficzne dla poszczególnych usług.
  • cs/zip_readme.txt - szablon informacji tekstowej dołączanej do archiwów z treścią publikacji.
  • ms/bibtex-export.properties, ms/dc-export.properties, ms/dcterms-export.properties, ms/etd-export.properties, ms/highwire-export.properties, ms/ris-export.properties - pliki określający zasady transformacji metadanych do różnych schematów atrybutów.
  • mx/xls - katalog zawierający pliki wykorzystywane do generowania interfejsu administracyjnego serwera.
  • se/searchConfig.properties - plik konfigurujący atrybuty wykorzystywane przy generowaniu wyników wyszukiwania.
  • ms/??-export.properties - pliki konfiguracyjne określające sposób mapowania atrybutów RDF na inne formaty danych.
  • ms/formats.xml - plik zawierający definicje formatów dla mechanizmu wieloformatowości.
  • se/searchConfig.properties - plik konfiguracyjny określający zwracane wartości dla wybranych atrybutów RDF.
  • se/searchWeights.properties - plik konfiguracyjny określający "siłę" z jaką solr będzie przeszukiwać indeks dla wybranych pól w wyszukiwaniu ogólnym.

  ...